Uusi ympäristölupa toi Helsinki-Vantaalle odotetusti uusia toimintarajoitteita

Suomen päälentoaseman yöliikennettä ja melua on rajoitettava sekä päästöjä vesiin vähennettävä, edellyttää uusi ympäristölupa. Määräysten toimeenpano ei kuitenkaan heikennä lentoaseman palvelukykyä Euroopan ja Aasian välisessä matkustuksessa.

- Määräysten toimenpano edellyttää Finavialta paljon toimenpiteitä ja investointeja, kertoo toimitusjohtaja Samuli Haapasalo. Yöliikenteen rajoitukset eivät kuitenkaan merkittävästi vaikeuta vaihtomatkustusta Euroopan ja Aasian välillä, sillä se keskittyy iltapäivän tunneille. Ilman vaihtomatkustajia liikennetarjonta meiltä Eurooppaan olisi vain puolet nykyisestä.

Isot koneet sekä rahtilennot kielletään öisin

Päätöksen mukaan meluisimmat koneet eivät saa lentää öisin kello puoli yhden ja puoli kuuden välillä. Käytännössä tämä koskee laajarunkokoneita, joita käytetään kaukoliikenteessä. Samoin on kielletty rahtia kuljettavien suihkukoneiden lennot. Myöskään laskeutumisten määrä tänä aikana ei saa lisääntyä. Rajoitukset astuvat voimaan vuonna 2013.

- Meluisimpien koneiden kieltäminen aamuyöllä vähentää häiritsevinä koettuja yksit-täisiä melutapahtumia, arvioi ympäristöjohtaja Mikko Viinikainen.

Ympäristölupa asettaa myös tavoitteita ns. jatkuvan liu’un lähestymisten käytön tehostamiseen sekä edellyttää selvityksiä muiden melua vähentävien laskeutumismenetelmien kehittämisestä.

Nurmijärvellä ja Espoossa lisää melumittauksia

Lupapäätös edellyttää, että melunmittausjärjestelmää on laajennettava Nurmijärvellä sekä Espoossa. Finavia uudistaa vuodesta 1997 toimineen lentokoneiden reittien ja melun seurantajärjestelmän. Uusi järjestelmä näyttää lentokoneiden reitit ja hetkelliset melun mittaustulokset myös internetissä.

- Lentokoneita on sää- ja liikennetilanteesta riippuen havaittavissa kaikkialla pääkau-punkiseudulla. Ensi vuonna jokainen kiinnostunut voi itse seurata koneiden reittejä ja melua omalta tietokoneeltaan, kuvaa Viinikainen.

Vesistökuormitusta rajoitetaan

Lentoaseman kuormitus vesiin johtuu pääasiassa maahuolintayhtiöiden hoitamasta koneiden jäänpoisto- ja estokäsittelystä, jossa käytetään propyleeniglykolia. Se ei ole haittaluokiteltu aine, mutta aiheuttaa hajotessaan hajua sekä hapen kulumista vesistöissä.

Vesiensuojelua kehittäessään Finavia on mm. vaatinut lentoyhtiöitä tehostamaan eri-tyisen jäänpoistopaikan käyttöä sekä rakentanut uusia pumppaamoja ja viemärilinjo-ja. Kehittämisen seurauksena, kuormitus ojiin oli talvikausina 2008-2010 noin neljäs-osa kahden aiemman talvikauden tasosta. Lupa vaatii, että toinen keskitetty jäänestopaikka, jolta jäänestoaineen valumat saadaan tarkasti kerättyä, on otettava asteittain käyttöön jo tänä vuonna. Uuden käsittelypaikan rakentaminen lentoyhtiöiden käyttöön merkitsee Finavialle noin 14 milj. euron investointia.

Terminaalien itäpuolella sijaitsee valumavesien pumppaustunneli, josta vedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Lupamääräysten mukaisesti Finavia tutkii tunnelin tekniset rakenteet ja tarvittaessa kunnostaa ne ensi vuoden loppuun mennessä. Finavia tulee myös selvittämään valumien kuormittaman Kylmäojan tilaa ja suunnittelemaan sen kunnostamistoimenpiteet. Selvitysten perusteella lupaviranomainen päättää myöhemmin ojan mahdollisista hoitotoimista ja -tavoista.

Lupaprosessi kesti yli kolme vuotta

Finavia jätti ympäristölupahakemuksen silloiselle ympäristölupavirastolle vuoden 2007 lopussa aiemman luvan määräysten mukaisesti. Hakemus oli kuulutettavana syksyllä 2008.

Päätöksen on antanut Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Finavian on haettava siihen tarkistusta vuoden 2017 loppuun mennessä.