Airbus tehostaa organisaatiotaan

Airbus_ToulouseAirbus esittelee suunnitelmansa entistä tehokkaammasta ja ketterämmästä organisaatiosta, joka noudattaa yhtiön visiota vuodelle 2020. Organisaation uudistus toteutetaan tammikuuhun 2013 mennessä.

Uusi organisaatio on nykyistä matalampi, minkä ansiosta yhtiö pystyy tekemään ja toteuttamaan päätöksiä nopeammin ja joustavammin. Tehdastasolla kannustetaan yrittäjähenkeä ja keskitytään toimitusten oikea-aikaisuuteen, laatuun ja kuluihin.

Samalla määritetään uusia työskentelytapoja ja luodaan monitoimitiimejä, joissa insinöörit, ostajat ja laadunvarmistajat toimivat yhdessä tehtailla. Suunnittelua yksinkertaistetaan tuomalla kaikki suunnittelutiimit yhden johtajan alaisuuteen.

“Uusi organisaatio auttaa meitä vahvistamaan johtoasemaamme. Olemme nyt valmiita antamaan paikallisille tiimeille enemmän valtaa tehdä päätöksiä paikan päällä byrokratian vähentämiseksi. Asiakkaidemme korkeiden odotusten täyttäminen ajaa meitä eteenpäin. Uudessa organisaatiossa on kaikki ainekset viedä liiketoimintamme seuraavalle tasolle”, Airbusin pääjohtaja Fabrice Brégier sanoo.

Keskittyminen asiakkaisiin, innovaatiot ja laatu ovat jo nyt olennainen osa Airbusin DNA:ta. Kerralla oikein -toimintatapaa vahvistetaan entisestään tuomalla laadunvalvonta tehtaalle. Kaikki toiminnot tehtaalla toimivat yhtenä tiiminä tukenaan paikallisesti toimivat osto-, suunnittelu-, tuotanto- ja laatutiimit.