Airpro uusi ISAGO-rekisteröintinsä

Airpro_180_737_gateMaa- ja matkustajapalveluja tuottava Airpro Oy uusi keväällä 2017 ISAGO-rekisteröintinsä. Se hyödyntää kansainvälisesti tunnustettuja maapalvelujen standardeja ja suositeltuja käytäntöjä.  Auditoinnit vuoden 2017 rekisteröintiä varten suoritettiin vastaavassa laajuudessa kuin aiemmin 2015, kattaen Airpro Oy:n hallinnon ja operaatiot.

Airpron hallinnon auditointi keskittyi organisaatioon ja johtamisjärjestelmään varmistaen, että maahuolintatoiminnot suoritetaan alan viimeisimpien operatiivisten käytäntöjen mukaisesti. Airpro on osa lentokenttäyhtiö Finavia -konsernia.

Asema-auditointeihin Helsingissä ja Oulussa sisältyivät aseman johtamisjärjestelmä, matkustajien ja matkatavaroiden käsittely, load control, lentokoneen maahuolinta sekä koneiden siirtäminen asematasolla.

Airpro jatkaa näin ensimmäisten ISAGO-rekisteröityjen maapalvelutuottajien joukossa Pohjoismaissa ISAGOn standardien ja suositeltujen käytäntöjen mukaisesti.

 ISAGOn standardien mukaan operoivat maapalveluiden tarjoajat ovat sitoutuneet toimimaan alan kansainvälisesti hyväksyttyjen parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

 ”Meille ISAGO-rekisteröinti on tunnustus siitä, että toimintamme on vaativien, kansainvälisten maapalveluiden laatustandardien tasolla. Tämä on keskeistä viedessämme jatkuvasti toimintaamme eteenpäin niin turvallisuus-, laatu- kuin palvelunäkökulmasta”, toteaa Airpron toimitusjohtaja Janne Hattula.

IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) on kansainvälisen ilmakuljetusjärjestö IATA:n standardisoitu ja strukturoitu auditointiohjelma maapalveluita tuottaville organisaatioille.

 ISAGO-auditointiohjelma tarjoaa monia hyötyjä ilmailualalle, pyrkien muun muassa edistämään maahuolintapalveluiden turvallisuutta ja tarjoamaan yhtenäisen auditointiprosessin ja standardit.

Lue myös: