Bermuda perui venäläisyhtiöiden lentokoneiden lentokelpoisuudet - koskee yli 700 matkustajakonetta

AFL_A320_EDDMMerkittävä osa venäläisten lentoyhtiöiden käytössä olevista lentokoneista on rekisteröity Bermudalle. Nyt Bermudan siviili-ilmailuviranomainen BCAA on perunut kyseisten lentokoneiden lentokelpoisuuden, sillä se katsoo ettei se voi enää valvoa niiden jatkuvaa lentokelpoisuutta. Muutos koskettaa VP-B ja VQ-B -rekisterissä olevia lentokoneita.

Bermudan ilmailuviranomainen ilmoitti 12. maaliskuuta 2022 Venäjään kohdistuvien ilmailualan pakotteiden vaikuttavan merkittävästi siihen miten ilmailuviranomainen voi valvoa maan rekisterissä olevien ilma-alusten jatkuvaa lentokelpoisuutta.

BCAA toteaa ettei se pysty varmuudella tarkastelemaan kyseisten venäläislentoyhtiöiden käytössä olevien matkustajakoneiden lentokelpoisuutta. Tämän serauksena BCAA on keskeyttänyt kaikki lentokelpoisuushyväksynnät 12. maaliskuuta 2022 kello 23.59 UTC-aikaa alkaen.

Jos mikään näistä lentokoneista on ilmassa annetun aikarajan jälkeen on lento keskeytettävä ja ilma-aluksen tulee laskeutua välittömästi.

Bermudan ilma-alusrekisterissä on yli 900 lentokonetta, joista merkittävä osa on venäläisten lentoyhtiöiden kaupallisessa käytössä. Venäläisten lentoyhtiöiden laivastoissa on nimittäin noin 750 Bermudalle rekisteröityä ilma-alusta. Määrä vastaa noin puolta kaikista venäläisyhtiöiden lentokoneista.

Jo aiemmin EU:n asettamien pakotteiden johdosta venäläisyhtiöiden on palautettava kaikki leasing-koneet takaisin niiden omistajille 28. maaliskuuta 2022 mennessä. Lentokonevalmistajat Airbus, Boeing ja Embraer ovat myös keskeyttäneet tukipalvelunsa venäläisyhtiöille. Lentoposti.fi kertoi näistä sekä mahdollisesti Venäjän suunnitelmasta kansallistaa ulkomaalaisomistuksessa lentokoneet uutisessaan 2. maaliskuuta. Kaikkiaan venäläisillä lentoyhtiöillä on yli 500 leasing-konetta.

Koska koneiden varaosien saantia eikä huoltopalveluiden saantia ja oikeiden toimien noudattamista ei voida taata, ei valvovalle ilmailuviranomaiselle jää muita vaihtoehtoja kuin puuttua toimintaan. Venäjän odotetaan kuitenkin hankkivan lentokoneisiin tarvittavia osia mahdollisesti ainakin Turkin ja Intian kautta.

Bermuda on Ison-Britannian merentakainen itsehallintoalue, jonka toimintaa säätelee Ison-Britannian liikenneministeriö. Bermuda on myös Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n jäsen. MH

Lue myös: