Britannia ja Ruotsi ilmapuolustusyhteistyöhön - Tempestin ja Gripenin kehitystyö etenee

IMG_20190719_143815(päivittynyt 11.25) Ison-Britannian ja Ruotsin välinen aiesopimus julkistettiin Royal International Air Tattoo -sotilasilmailunäytöksessä Englannissa. Puolustushankinnoista vastaava ministeri Stuart Andrew kertoi, että Ruotsi ja Britannia ovat sopineet yhteisestä kehitys- ja hankintaohjelmasta, joka vastaisi molempien maiden tulevaisuuden tarpeisiin.

Ison-Britannian puolustusministeri Penny Mordaunt ja hänen ruotsalainen kollegansa Peter Hultqvist ovat sopineet ilmavoimiensa tulevaisuuden yhteistyöstä.

Puolustushankinnoista vastaava ministeri Stuart Andrew kertoi, että Ruotsi ja Britannia ovat sopineet yhteisestä kehitys- ja hankintaohjelmasta, joka vastaisi molempien maiden tulevaisuuden tarpeisiin.  Andrew nosti kumppanuuden esimerkeiksi Gripen- ja Eurofighter-hävittäjät, joiden kehittämisessä maailmanluokan taistelukonemalleiksi valtiot ovat osallistuneet.

Tempest_3Britannia kehittää tulevaisuuden FCAS (Future Air Combat System) -ratkaisuksi Tempest-konseptia ja Saab panostaa Gripen E -hävittäjään eikä ole tässä vaiheessa suoraan mukana Tempest-hankkeessa.

Teollisuuden ja hallitusten väliset keskustelut ovat olleet käynnissä jo Britannian ilmapuolustusstrategian julkaisemisen aikaan vuosi sitten. Hankkeeseen liittyvä hallituksen soveltuvuusraportti saatiin päätökseen huhtikuussa 2019. Britannian teollisuutta edustivat BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK ja Rolls-Royce, kun taas Ruotsin teollisuutta edusti Saab.

Tempest_2Soveltuvuusselvitys tukee Britannian ja Ruotsin välistä yhteistyötä tulevaisuuden ilmataistelujärjestelmien (FCAS) vaatimusten osalta. Molemmat maat edellyttävät, että FCAS keskittyy ilmapuolustukseen, kunnes nykyiset laivastot tulevat elinkaarensa päähän.

Ministerit hyväksyivät raportin ja sen havainnot toukokuussa, ja aiesopimus allekirjoitettiin 18. heinäkuuta Lontoossa. Aiesopimus on hallitusten välinen kokonaisvaltainen järjestely, jonka avulla voidaan toteuttaa lisätoimia, kuten uusia sopimuksia.

Britannian hallitus investoi 1,9 miljardia puntaa uuden sukupolven taistelulentoteknologioiden kehittämiseen. Yksi näistä hankkeista on Team Tempest, joka on RAF:n nopean toiminnan yksikön ja Britannian teollisuuden BAE Systemsin, Leonardo UK:n, MBDA UK:n ja Rolls-Roycen yhteisesti rahoittama.

Yhteistyön seuraavissa vaiheissa laaditaan hankintasuunnitelma, jossa tunnistetaan Gripenin ja Eurofighterin tekniikoiden sopivuus FCAS-järjestelmään sekä tutkimus- ja teknologiayhteistyötä, jossa tunnistetaan varhaiset mahdollisuudet lisätä kehittyneitä teknologioita Gripeniin ja Eurofighteriin. Näiden lisäksi luvassa on muita hallituksen ja teollisuuden tutkimuksia mm. kustannusmalleista.

Kyseiset toimet viedään molempien maiden hallitusten päätöksentekoprosesseihin. Britannian osalta seuraava päätös tehdään joulukuussa 2020.

Vuonna 2018 julkistetussa Tempest-konseptissa julkistettiin tietoa teknologioista, jotka Ison-Britannian mielestä ovat tärkeitä seuraavan sukupolven ilmataistelujärjestelmälle.

Saab_rollout_NOW_1 Molemmat hallitukset ovat yhtä mieltä siitä, että uusia konsepteja on kehitettävä yhdessä. Konseptit voisivat mahdollisesti tuoda lisähyötyjä, jotka parantaisivat operaatioiden tehokkuutta etenkin erittäin vaarallisissa tilanteissa.

Yhteistyöllä voitaisiin myös vähentää seuraavan sukupolven ilmataistelujärjestelmän kokonaiskustannuksia sallimalla yksinkertaisemmat ja yksittäiset ilma-alukset järjestelmässä.

Stuart Andrew vahvisti, että Saab ei liittyisi Tempest-tiimiin, joka on Britannian hallituksen ja teollisuuden yhdessä rahoittama hanke seuraavan sukupolven taisteluteknologioiden kehittämiseksi. Saab käyttää uuden koelentovaiheessa olevan Gripen E:n tarvitsemia tekniikoita ja tietoja yhdessä Tempest-kehitystiimin kanssa uudessa kumppanuudessa asiantuntemusta yhdistämällä.

SAAB_HB"Saab on koko historiansa ajan tehnyt kehitys- ja tutkimustyötä tulevaisuuden konsepteista ja teknologioista, joka on pitänyt meidät huipulla. Kansainvälinen yhteistyö on osa Saabin kasvustrategiaa ja yhteistyö Britannian teollisuuden kanssa edustaa työtä tulevaisuuden eteen", kommentoi Saabin toimitusjohtaja Håkan Buskhe.

Saab ja Britannian ilmailuteollisuus ovat valmiita tukemaan maidensa hallitusten tarpeita. Saab kertoo, ettei se vielä toistaiseksi ole saanut tilauksia liittyen FCAS-hankkeen aiesopimukseen. Ruotsalaisvalmistaja kehittää seuraavan sukupolven Gripen E/F -hävittäjiä yhdessä strategisten kumppaneidensa kanssa varmistaaksen hävittäjän suorituskyvyn seuraavien vuosikymmenten ajan.

Saabin mukaan aiesopimus on mahdollisuus uuden yhteistyössä kehitettävän ilmapuolustusjärjestelmän rakentamiseksi, joka tukee samalla olemassa olevia alustoja Gripen mukaanlukien.

Britannian Tempest-konseptin lisäksi Euroopassa on käynnissä myös toinen tulevaisuuden FCAS-ratkaisu. Siinä Airbus ja Dassault kehittävät NGF (New Generation Fighter) -hävittäjää.

Päivitys kello 11.25: Lisätty Saabin toimitusjohtan kommentti.

Lue myös: