EU komissio päivitti lentoyhtiöiden mustan listan

BlacklabeledEuroopan komissio on päivittänyt 22. kerran luettelon lentoyhtiöistä, jotka on asetettu toimintakieltoon tai joiden toimintaa rajoitetaan Euroopan unionissa.  EU:n mustalla listalla on nyt 21 maan kaikki lentotoimintaluvan saaneet lentoyhtiöt eli yhteensä 295 lentoyhtiötä, joilla on täydellinen lentokielto EU:ssa.

Komissio päätti tuoreimmassa päivityksessään asettaa kaikki nepalilaiset lentoyhtiöt EU:n mustalle listalle.  Syynä päätökseen olivat eri lähteistä saadut turvallisuustiedot sekä Nepalin ilmailuviranomaisen ja useiden nepalilaisten lentoyhtiöiden kuulemiset.

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas katsoo, että Nepalin tämänhetkisen turvallisuustilanteen vuoksi komissiolla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin asettaa maan kaikki lentoyhtiöt EU:n mustalle listalle.

"Toivomme kiellon auttavan ilmailuviranomaisia parantamaan lentoturvallisuutta. Olen jo pyytänyt Euroopan lentoturvallisuusvirastoa aloittamaan Nepalin lentoturvallisuutta koskevan avustushankkeen valmistelun", kommentoi Siim Kallas

"Myönteisenä kehityksenä voidaan pitää sitä, että lentoturvallisuus on parantunut edelleen erityisesti Filippiineillä, Sudanissa ja Sambiassa. Nämä maat ja eräät muut maat, joissa turvallisuus paranee vähitellen, pysyvät toistaiseksi mustalla listalla. Olen kuitenkin luottavainen sen suhteen, että niiden poistamiselle listalta voidaan pian näyttää vihreää valoa, jos tilanne kehittyy edelleen oikeaan suuntaan", Kallas jatkoi.

jattovanat_2Nepalilaisia lentoyhtiöitä koskevan kiellon seurauksena niitä estetään lentämästä unioniin tai unionin alueella. Lisäksi eurooppalaiset lentoliikenteen harjoittajat ja matkatoimistot joutuvat informoimaan asiasta eurooppalaisia matkailijoita, joilla on oikeus maksun palautukseen, jos he ovat varanneet paikan nepalilaisen lentoyhtiön koneesta osana matkaansa Nepaliin ja päättävät jättää sen käyttämättä.

Keskusteluja käytiin myös Libyan siviili-ilmailuviranomaisten kanssa. EU:n lentoturvallisuuskomitea pani merkille, että edistystä oli tapahtunut, mutta oli Libyan siviili-ilmailuviranomaisten kanssa yhtä mieltä siitä, että EU:hun suuntautuvia lentoja koskevat vapaaehtoiset rajoitukset, joita on sovellettu Libyan vallankumouksesta asti kaikkiin Libyassa liikenneluvan saaneihin lentoyhtiöihin, on tarpeen pitää voimassa. Komissio ja EU:n lentoturvallisuuskomitea seuraavat myös jatkossa tiiviisti kyseisten rajoitusten täytäntöönpanoa.

EU:n mustaan listaan tehtiin myös muita teknisiä päivityksiä poistamalla siitä joitakin toimintansa lopettaneita lentoyhtiöitä ja lisäämällä siihen uusia lentoyhtiöitä, jotka on hiljattain perustettu eräissä lentokiellossa olevissa maissa, kuten Kirgisiassa, Kazakstanissa, Indonesiassa ja Mosambikissa.

Komission päätös perustuu 19., 20. ja 21. marraskuuta 2013 kokoontuneen EU:n lentoturvallisuuskomitean yksimieliseen lausuntoon. EU:n lentoturvallisuuskomitea koostuu komission, unionin 28 jäsenvaltion sekä Norjan, Islannin, Sveitsin ja Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) lentoturvallisuusasiantuntijoista. Myös Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto antoivat komission päätöksestä myönteisen lausunnon.


Musta lista

eu_logoKomission tuore musta lista sisältää kaikki seuraavien valtioiden lentoyhtiöt: Afganistan, Angola, Benin, Kongon tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, Djibouti, Päiväntasaajan Guinea, Eritrea, Gabon (lukuun ottamatta kolmea lentoyhtiötä, joiden toiminnalle on asetettu rajoituksia ja ehtoja), Indonesia (lukuun ottamatta viittä lentoyhtiötä), Kazakstan (lukuun ottamatta yhtä lentoyhtiötä, jonka toiminnalle on asetettu rajoituksia ja ehtoja), Kirgisia, Liberia, Mosambik, Nepal, Filippiinit (lukuun ottamatta yhtä lentoyhtiötä), Sierra Leone, São Tomé ja Príncipe, Sudan, Swazimaa ja Sambia.

Lisäksi mustalla listalla on kaksi yksittäistä lentoyhtiötä: surinamilainen Blue Wing Airlines ja ghanalainen Meridian Airways. Kaiken kaikkiaan lentokiellossa on siis 297 lentoyhtiötä.

Lisäksi musta lista sisältää seuraavat kymmenen lentoyhtiötä, joihin sovelletaan toimintarajoituksia ja joilla on lupa liikennöidä EU:hun ainoastaan tiukoin ehdoin: Air Astana Kazakstanista, Afrijet, Gabon Airlines ja SN2AG Gabonista, Air Koryo Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Airlift International Ghanasta, Air Service Comores Komoreilta, Iran Air Iranista, TAAG Angolan Airlines Angolasta ja Air Madagascar Madagaskarilta.

EU komission lentoyhtiöiden musta lista