EU:n lentoasemien toimintakykyyn esitetään parannuksia

TerminaaliEU:n komissio on antanut ehdotuksen, jolla pyritään lentoasemien toimintakyvyn parantamiseen. Tämä niin kutsuttu lentoasemapaketti muodostuu kolmesta säädösehdotuksesta, jotka koskevat maahuolintapalveluiden tehokkuuden ja laadun parantamista, lentoyhtiöille myönnettävien lähtö- ja saapumisaikojen jakamisen pelisääntöjä sekä lentoasemien meluun liittyviä toimintarajoituksia.

Valtioneuvosto antoi lentoasemapakettia koskevan kirjelmän eduskunnalle 19. tammikuuta.

Maahuolintapalveluiden osalta yleisenä tavoitteena on vahvistaa lentoyhtiöille ja matkustajille tarjottavien lentoasemien maahuolintapalveluiden tehokkuutta ja laatua. Muita tavoitteita ovat mm. varmistaa, että lentoyhtiöillä on EU:n lentoasemilla vaihtoehtoja maahuolintapalveluiden valinnassa, harmonisoida ja selkiyttää maahuolintapalveluiden markkinoillepääsyn vaatimuksia.

Maahuolintapalveluja sekä lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevien asetusten soveltamisalan piiriin kuuluu Suomessa vain Helsinki-Vantaan lentoasema. Maahuolintapalveluihin on Helsinki-Vantaan lentoasemalla jo nykyisin vapaa pääsy. Maakuntien lentoasemien maahuolintapalveluiden järjestämiseen asetusehdotuksella ei ole vaikutuksia.

Komissio ehdottaa lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen jakamisen ja käytön tehostamiseksi tarkistuksia niiden jakokäytäntöihin. Jatkossakin lentoasemalle nimetty lentoasemakoordinaattori eli niin kutsuttu slot-koordinaattori jakaisi pääsääntöisesti lähtö- ja saapumisajat ilmaiseksi. Ruuhkaisimmilla lentoasemilla lentoyhtiöt voisivat joustavasti vaihtaa lähtö- ja saapumisaikoja keskenään eräänlaisilla jälkimarkkinoilla.

Valtioneuvosto tukee lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevaa asetusehdotusta. Helsinki-Vantaan lentoasemalla lähtö- ja saapumisaikojen koordinoinnista vastaa Helsinki-Vantaa Slot Co-ordination Association.

Lentomelua koskevan säädösmuutoksella pyritään selventämään yhtenäisiä toimintatapoja lentomelun hallitsemiseksi ja sen vähentämiseksi sekä tehostamaan toimintatapojen noudattamista EU:ssa. Ehdotus sisältää lisäksi mahdollisuuden asettaa toimintarajoituksia aikaisempaa laajemmalle joukolle lentokoneita lentomelun vähentämiseksi.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti melunhallinnan tehostamiseen. Tasapainoinen lähestymistapa lentoliikenteen meluperusteisten toimintarajoitusten asettamisessa turvaa kohtuullisesti lentoyhtiöiden, lentoasemien, lähialueiden asukkaiden ja koko yhteiskunnan intressit. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että mahdollisten toimintarajoitusten asettaminen perustuu riittävän monipuoliselle arviolle, jossa on selvitetty myös muiden melunrajoituskeinojen käyttömahdollisuudet.

Helsinki-Vantaa Slot Coordination