Euroopan RVSM-alue on tuonut lentoyhtiöille säästöjä jo 10-vuoden ajan

To-the-skyEuroopan RVSM-alue avattiin 24.1.2002 ja yhdellä iskulla 6 000 lennonjohtajaa 41 eri valtiossa ottivat käyttöön kuusi uutta lentopintaa. Uudistuksen avulla Euroopan ilmatilaan saatiin 25 prosentin lisäkapasiteetti vuosien 2002 ja 2007 välillä.

RVSM-ilmatilan käyttöönotto oli suurin ja kaikista tärkein ilmaliikenteen hallinnan projekti Euroopassa. Lentokoneiden korkeusporrastusminimi laskettiin 2000 jalasta 1000 jalkaan. Uudet kuusi lentopintaa tulivat  29 000 ja 41 000 jalan välille.

Uudistus siirsi lentokoneita pois samoilta lentopinnoilla, joka osaltaan lisäsi turvallisuutta sekä antoi lentoyhtiöille etuja suunnitella lentoja paremmin optimikorkeuksille. Taivaalle saatiin lisäkapasiteettia, myöhästymiset ja polttoaineen kulutukset vähenivät.

Lentoyhtiöden vuosittaiset säästöt arvioitiin 3,9 miljardin euron luokkaan. Säästöiksi laskettiin myöhästymisten ja polttoaineen kulutuksien pienentyminen. Eurocontrol on tehnyt tutkimuksen myös RVSM-ilmatilan ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutustutkimuksen mukaan polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt vähenivät viisi prosenttia lentopinnan 290 yläpuolella. Vaikutus koko ilmatilassa oli noin prosentin verran. Vuonna 2002 se tarkoitti noin miljoonan tonnin vuosittaisia vähennyksiä CO2 päästöihin. RVSM on kenties ainoa ilmaliikenteenhallinnan ohjelma, jonka avulla on päästy näin isoihin päästövähennyksiin yhdellä kertaa.