Finavia asetti aluelennonjohtajat työsulkuun

Finavia_sign_2Suomen lennonjohtajien yhdistyksen SLJY:n mukaan sen jäsenten palatessa kello 17.00 alkaen työpaikalle Suomen aluelennonjohtoon työnantaja oli kieltänyt heitä tulemasta töihin suorittamaan normaaleja lennonjohtajan perustehtäviä. STT:n mukaan Finavia ei kiistä tai vahvista tietoa.

"SLJY:n lisätehtäväkielto ei kohdistu lennonjohtajan perustehtävään. Kielto ei koske myöskään työaikalain tarkoittamaa hätätyötä, eikä ihmishenkien turvaamiseksi tehtävää työtä. Kieltäessään lennonjohtajia tulemasta töihin, Finavia syyllistyy meidän näkemyksen mukaan laittomaan työsulkuun", SLJY:n puheenjohtaja Sami Fabritius sanoo.

"Mikäli lentoliikenteelle aiheutuu viiveitä tai peruuntumisia, johtuvat ne Finavian omista toimista, eivät SLJY:n lisätehtäväkiellosta", Fabritius painottaa.

Työnantajaa edustavan Palvelualojen työnantajat PALTA:n mukaan kyseessä on normaali työtaistelutoimi, kun työntekijät kieltäytyvät sovituista töistä.

Finavian työsulku koskee niitä lennonjohtajia, jotka tekevät oma toimen ohella lisätöitä kuten koulutuksia, tarkastuksia tai toimivat järjestelmien asiantuntijoina. Tiistai-iltana työsulku koski muutamaa lennonjohtajaa.

Lisätöitä tekee noin 50 lennonjohtajaa ja kaikkiaan lennonjohtajia on Suomen aluelennonjohdossa 70.

SLJY esittää vakavan huolen ilmailun etsintä- ja pelastuspalveluvalmiuden heikkenemisestä, koska Finavia estää normaalisti näitä tehtäviä tekevien vuoronesimiesten kaiken työskentelyn. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että SLJY:n jäsenet eivät pysty tarjoamaan valmiutta hätätöihin.

Finavia ilmoitti iltapäivällä pyrkivänsä järjestämään operatiivisen toimintansa niin, että mahdollisen työtaistelun vaikutukset lentoliikenteelle olisivat mahdollisimman vähäiset. Lentoliikenteen luvattiin sujuvan normaalisti.

Lennonjohtajat poistuivat työpaikoilta vastalauseena työnantajan toimille

SLJY:n lennonjohtajat poistuivat työpaikoiltaan maanantai-iltapäivällä vastalauseena Finavian ilmoitukselle jatkaa Suomen aluelennonjohdon siirtosuunnitelmia Helsinki-Vantaalle. Ulosmarssi laajeni illan mittaan koskemaan kaikkia lentoasemia.

Valtakunnansovittelijan sijainen, sovittelija Leo Suomaa ilmoitti maanantaina 12. elokuuta 2013 lennonjohtokiistan osapuolille, ettei hän katso sovittelun jatkamiselle olevan edellytyksiä.

Lennonjohtajat palasivat töihin normaalisti tiistaina aamukahdeksalta ja aluelennonjohtajien piti palata normaalityöhönsä kello 17.00 lähtien.

 

SLJY:n lisätyökielto voimassa

SLJY_logo_1Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n jäsenet Suomen aluelennonjohdossa Tampereella eivät suorita mitään lisätehtäviä 13.elokuuta 2013 kello 08.00 alkaen. Kielto koskee noin 50 SLJY:n jäsenen suorittamia lisätehtäviä.

Toimenpiteellä vastustetaan Finavia Oyj:n suunnitelmia siirtää aluelennonjohto Tampereelta Vantaalle.

Lennonjohtajat suorittavat normaalisti työsopimuksensa mukaiset lennonjohtajan perustehtävät ja tulevat kaikkiin vuorolistan mukaisiin työvuoroihin.

Työnantaja voi teettää lennonjohtajilla kaikkia muita kuin kiellon mukaisia työtehtäviä. Kielto ei koske työaikalain tarkoittamaa hätätyötä, eikä ihmishenkien turvaamiseksi tehtävää työtä.