PALTA: Lennonjohtajien työsulkuväite perätön

ATC_estripPalvelualan työnantajia edustavan PALTA:n mukaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistyksen SLJY:n väite, että työnantaja on julistanut  työsulun, on perätön. Finavia on estänyt lisätyöstä kieltäytyvien lennonjohtajien saapumisen työpaikalleen ulosmarssin päättymisestä lähtien.

"Työnantajapuolelta ei ole käynnistetty minkään tyyppisiä työtaistelutoimenpiteitä SLJY:tä kohtaan. Myös muut tiedotteessa esitetyt väitteet ovat virheellisiä",  toteaa Palvelualojen työnantajat PALTAn varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

SLJY on ilmoituksensa mukaan aloittanut Suomen aluelennonjohdossa Tampereella lakon, jota se kutsuu virheellisesti lisätehtäväkielloksi.

Lennonjohtajien lakossa on kyse työsopimuksen mukaisista työtehtävistä kieltäytymisestä. Näihin tilanteisiin Finavia Oyj on reagoinut PALTA:n mukaan täysin tavanomaisella, lain mukaisella ja lennonjohtajien kanssa etukäteen läpikäydyllä tavalla.

"Jos lennonjohtajat kieltäytyvät lakon vuoksi suorittamasta normaaleja työsopimuksensa mukaisia tehtäviä, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta", Aarto toteaa.

"Näissä tilanteissa työntekijän läsnäololle työpaikalla ei ole perusteita. Tämän  lennonjohtajat ovat tienneet jo heinäkuusta lähtien".

Esimerkkinä työtehtävistä, joista lennonjohtajat ovat ilmoittaneet kieltäytyvänsä, Aarto mainitsee vuoroesimiehen tehtävän, joka on luonteeltaan ns. päätoiminen.
Työnantajapuolella on käytettävissään kuusi vuoroesimiestä, jotka työskentelevät nyt kolmessa vuorossa. Kaikkiaan työnantajan edustajia aluelennonjohtokelpuutettuja lennonjohtajia on kymmenen.

"Vuoroon tulevien lennonjohtajien kohtelu vaihtelee. Toisille vuoroesimiehille on annettu ilmoitus ettei töihin tarvitse tulla toistaiseksi kuten yhdistyksen luottamusmiehen kohdalla toimittiin. Toisilla ilmoitus on vain vuorokohtainen", kertoo SLJY:n puheenjohtaja Sami Fabritius.

Fabritiuksen mukaan juuri vuoroesimiehen tehtävä on kaikista rajoittavin ja tullee vaikuttamaan liikenteen sujuvuuteen.

Muita lisätehtäviä, joista SLJY:n jäsenet kieltäytyvät ovat koulutukset, tarkastukset ja erilaiset järjestelmien asiantuntijatehtävät. Lennonjohtajilla on vuosittain tasotarkastus, jonka väliin jääminen pudottaa työntekijöitä rivistä. Myös koulutettavien peruuntuvat koulutukset vaikuttavat käytettävissä olevien lennonjohtajien vahvuuteen.

"Kouluttajien kotiinlähettäminen on johtanut myös koulutettavien poistamiseen työpaikalta", ihmettelee Fabritius.

Lennonjohtajilla ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta ja neuvottelut valtakunnansovittelijan tiloissa ovat keskeytyneet. Uusista neuvotteluista ei ole sovittu.

Kiista kärjistyi Finavian ilmoitukseen jatkaa suunnitelmia Suomen aluelennonjohdon siirtämiseksi Helsinki-Vantaalle.

 

Lue myös: