Lennonjohtokiistan tunnustelu jatkui - sopuun vielä matkaa

EFES_2Lennonjohtajien työehtosopimusneuvotteluiden tunnusteluja on jatkettu sovittelija Leo Suomaan johdolla. Osapuolten mukaan etenemistä on tapahtunut mutta sopu ei vielä suoranaisesti häämötä. Edelleen voimassa oleva lisätehtäväkielto vaikeuttaa jo aluelennonjohdon toimintaa.

Neuvottelut keskeytyivät kertaalleen 12. elokuuta Finavian ilmoitukseen jatkaa Suomen aluelennonjohdon siirtosuunnitelmia Tampereelta Helsinki-Vantaalle. Suomen aluelennonjohdon työntekijät aloittivat välittömän ulosmarssin, johon liittyi illan mittaan myös koko SLJY:n jäsenistö.

Lennonjohtokiistan osapuolet, Palvelualojen työnantajat PALTA ja Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ovat kokoontuneet uudelleen sovittelija Suomaan johdolla 19. elokuuta alkaen kiistan kärjistymisen jälkeen.

Työehtosopimuksen tunnusteluita on käyty pienen neuvottelukunnan kesken.

"Tiettyä etenemistä on tapahtunut, mutta kyllä sopuun on vielä matkaa", toteaa SLJY:n puheenjohtaja Sami Fabritius.

"Ymmärrämme työnantajan huolen toimialan kilpailukyvystä, mutta samaan aikaan valtion 200 miljoona euron pääomitus asettaa erityisesti aluelennonjohdon siirtosuunnitelman aivan uuteen valoon. Kunhan aluelennonjohtokysymys ratkeaa parhain päin, saadaan kyllä kustannustehokkuutta tukeva työehtosopimuskin aikaiseksi", Fabritius linjaa.

Lennonjohtajat aloittivat lisätehtäväkiellon Suomen aluelennonjohdossa 13. elokuuta. Lennonjohtajat suorittavat Suomen aluelennonjohdossa Tampereella ainoastaan operatiivista lennonjohtotyötä. Koulutukset, vuoroesimiehen tehtävät ja järjestelmäasiantuntijan tehtävät jäävät työnantajan edustajien hoidettavaksi.

Lisätehtäväkielto on jo alkanut vaikeuttaa Suomen aluelennonjohdon normaalia toimintaa. Erilaisia projekteja on peruutettu tai siirretty. Työnantajan edustajat pyörittävät vaativaa vuoroesimiehen tehtävää jatkuvasti. Käytettävissä on kuusi vuoroesimiestä, jotka työskentelevät jatkuvasti kolmessa vuorossa vuorokauden ympäri.

Yhtenä vaarana lisätehtäväkiellolla on tulevan ilmatilauudistuksen viivästyminen alkuperäisestä aikataulustaan. Kansallisen ilmatilarakenteen pitäisi uudistua vuoden 2014 alusta ilmatila 2012+ -hankkeen myötä.

"Palkkaratkaisuun tämä neuvottelu ei kaadu", kommentoi Fabritius kiistakysymyksiä.

Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY edustaa yli 90% suomalaisista lennonjohtajista ja aktiivijäseniä liitossa on noin 270.

Lue myös:
Artikkeli: Aluelennonjohto palaamassa takaisin Seutulaan?