Finnair jatkaa vahvasti - nostaa myös pidemmän aikavälin kannattavuustavoitettaan

A350_x3_A330Finnair jatkoi odotetusti vahvaa positiivista kehitystä ja vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli 66,2 miljoonaa euroa. Tuloskuntoa siivittivät Finnairin mukaan matkustajakysyntä, onnistunut strategia sekä kustannushallintatoimet. Finnair arvioi matkustuksen kysynnän jatkuvan loppuvuoden osalta aiemmin ennakoitua vahvempana. Koko vuoden osalta liiketuloksen odotetaan kuitenkin jäävän vielä vuoden 2019 tasosta.

Finnairin vahvan neljänneksen takana on vahva kysyntä ja onnistuneen strategian toteutus. Sen taustalla on verkoston tasapainottaminen sekä onnistuneet hinnoittelu- ja myyntipanokset kustannustenhallintatoimia unohtamatta. Finnair nostaa pidemmän aikavälin kannattavuustavoitettaan.

"Olen ylpeä siitä, miten Finnairin koko tiimi on tuonut yhtiön ulos pandemiasta ja sopeutunut Venäjän ilmatilan sulkuun uudella strategialla ja sen menestyksekkäällä toteutuksella", sanoi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Toisen vuosineljänneksen osalta Finnair kuljetti 2,8 miljoonaa matkustajaa, joka tarkoitti 76 prosentin käyttöastetta. Vuonna 2019 matkustajia oli toisella vuosineljänneksellä 3,9 miljoonaa ja täyttöaste oli 82,5 prosenttia.

TopiManner_2021_2Finnair on kuljettanut koko alkuvuoden aikana 5,4 miljoonaa matkustajaa, joka on 39,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.  Matkustajakäyttöaste oli 75,7 prosenttia. Vuonna 2019 eli ennen pandemiaa matkustajamäärä oli samalla aikavälillä 7,1 miljoonaa.

"Toisen neljänneksen nettotulos nousi 138,6 miljoonaan euroon. Tulosta paransi aiemmin alaskirjattujen laskennallisten verosaamisten palauttaminen selvästi parantuneiden tuloskunnon sekä liiketoiminnan pidemmän aikavälin näkymien myötä", jatkoi Manner.

Finnairin liikevaihto kasvoi 36,2 prosenttia vertailukaudesta ja oli 749,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 66,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 65,8 miljoonaa euroa. Kauden tulos sisälsi myös 99 miljoonan euron positiivisen kertaluonteisen tuloverokirjauksen. Q2:n liikevaihto oli jo hyvin lähellä vuoden 2019 Q2:n liikevaihtoa, joka oli 793 miljoonaa euroa.

Koko alkuvuoden osalta eli tammi-kesäkuulta Finnairin liikevaihto kasvoi 52,0 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 443,9 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos oli 67,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 74,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 ensimmäisen puolen vuoden osalta Finnairin liikevaihto oli 1 466 miljoonaa euroa.


Toimintaympäristö normalisoitunut uuteen aikaan

Finnairin toimintaympäristöön liittyvät erityiset riskit ovat normalisoituneet pandemian vaikutusten hälvettyä ja markkinoiden sopeuduttua Venäjän ilmatilan sulkuun. Riskit liittyen inflaation ja korkotason nousun vaikutuksista kysyntään ja kustannuksiin ovat kuitenkin edelleen koholla aiheuttaen toimintaympäristön epävarmuutta.

 "Pandemian pitkä häntä näkyy globaalissa lentoliikenteessä kapasiteetin pullonkauloina: lentokoneista, varaosista, lentäjistä ja muusta henkilökunnasta on globaalisti pulaa", totesi Manner

AWF_Finnair_pallo_1"Globaalit kapasiteettihaasteet vaikuttivat Finnairiin kahdella tavalla: toisaalta ne tarjosivat mahdollisuuksia lentokoneiden ja miehistön vuokrauksiin, toisaalta ne pidensivät koneiden huoltoaikatauluja, mikä on johtanut suunniteltua vähäisempään kapasiteettiin joillakin reiteillä ja joidenkin lentojen perumiseen kesäkauden lopulta", kertoi Manner.

Finnair otti vuosineljänneksen aikana käyttöön uuden Superlight-lipputyypin ja teki muutoksia matkatavarakiintiöihin samalla tehostaen käsimatkatavarasääntöjen valvontaa. Nämä muutokset tukevat Finnairin mukaan lentojen lähtötäsmällisyyttä ja lisämyyntiä sekä laajentavat asiakkaiden valinnanvaraa. Uusi lipputyyppi on myös osa Finnairin strategiaa tarjota kattava valikoima tuotteita ja hintapisteitä eri asiakkaiden tarpeisiin.

qantas_tailsLaivaston optimointi on saatiin Q2:lla päätökseen, kun Finnair teki pitkäaikaisen vuokrasopimuksen A330-300 -laajarunkokoneista oneworld-kumppani Qantasin kanssa. Sopimus toi kannattavaa käyttöä koneille, joiden kantama rajoittaa niiden käyttöä Finnairin omassa kaukoliikenteessä Venäjän ilmatilan ollessa suljettuna.

Näiden lisäksi Finnair on jo aiemmin vuokrannut neljä Airbus A320 -konetta miehistöineen British Airwaysille. Ne lentävät brittiyhtiön lentoja Lontoosta muualla Eurooppaan.


Finnair lentää 80-85 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna

Finnair antoi kesäkuussa 2023 positiivisen tulosvaroituksen ja tarkentaa nyt aiempaa ohjeistustaan vuoden 2023 osalta. Yhtiö arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 150–210 miljoonan euron välillä. Finnairin arvio vertailukelpoisesta liiketuloksesta perustuu tämänhetkiseen polttoainehintaan ja valuuttakurssiin.

A321ER_10"Kerroimme kesäkuussa saavuttavamme aiemman strategisen kannattavuustavoitteemme eli vähintään 5 %:n vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin 12–18 kuukautta aiemmin arvioitua aikaisemmin. Olemme nyt tilanteessa, jossa voimme nostaa strategista kannattavuustavoitettamme 6 %:iin vuoden 2025 loppuun mennessä", sanoi Manner.

"Lisäksi suunnittelemme lunastavamme 200 miljoonan euron hybridilainan syyskuun alussa. Samalla olemme tehneet joitain päivityksiä strategiamme painotuksiin. Tiedostamme, että emme ole valmiita ja strategiamme toteutustyö jatkuu määrätietoisesti", päätti Manner. 

Finnair arvioi edelleen, että koko vuoden 2023 liikevaihto kasvaa huomattavasti vuodesta 2022, mutta se ei vielä yllä vuoden 2019 tasolle.

Huhtikuussa 2023 annetun kapasiteettiohjeistuksen mukaan Finnair arvioi lentävänsä vuoden 2023 aikana 80–85 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna. Finnairin tarjosi koko alkuvuoden 2023 aikana 17 763 miljoonaa henkilökilometriä (ASK), kun vuonna 2019 tarjolla oli samalla aikavälillä 22 977 miljoonaa henkilökilometriä.

Lue myös: