Finnair mukaan estämään uhanalaisten eläinten kauppaa ja salakuljetusta

Airbus_tails_HELFinnair on allekirjoittanut United for Wildlife Transport Taskforce Buckingham Palace Declaration -sitoumuksen, joka tähtää uhanalaisten lajien laittoman kaupan ja kuljetuksen estämiseen. Sitoumuksen tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä viranomaisten ja suojelujärjestöjen kanssa yhteisessä taistelussa uhanalaisten eläinten salakuljetusta vastaan.

“Pyrimme ottamaan kestävän kehityksen ja vastuullisuusnäkökohdat huomioon kaikissa prosesseissa ja tuotesuunnittelussa,” sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

“Tämän sitoumuksen allekirjoittaminen oli meille luonteva askel, ja on tärkeää, että alamme toimii yhdessä uhanalaisten lajien laittoman kaupan lopettamiseksi. ”

Finnair on jo useita vuosia sitten sitoutunut olemaan kuljettamatta elämiä tai tuotteita, jotka on suojattu Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevalla yleissopimuksella (CITES). Vuonna 2015 Finnair kielsi  uhanalaisista eläimistä tai niiden osista koostuvien metsästysmuistojen kuljetuksen rahtiverkostossaan..

Viime maaliskuussa kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA, joka edustaa 265 lentoyhtiötä, allekirjoitti United for Wildlife -sitoumuksen. Yli 20 lentoyhtiötä, Finnair mukaan luettuna, on nyt liittynyt mukaan omalla allekirjoituksellaan.