Finnairin kokonaiskapasiteetti kasvoi Norran ja Amerikan-liikenteen myötä

Fin_tail_1Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi elokuussa 1,6 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Aasian liikenteen osalta kapasiteetti kuitenkin supistui ja myynti väheni.

Aasian-liikenteen osalta Finnairin kapasiteetti supistui elokuussa 6,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna väheni 4,0 prosenttia vertailukaudesta.

Kapasiteetin supistumiseen vaikuttivat vertailukauden jälkeen toteutetut laajarunkokoneiden matkustusmukavuutta parantaneet konfiguraatiomuutokset sekä Hanoin kausireitin lopettaminen kesäkuussa 2015, kun viime vuonna sen liikennöinti jatkui vielä syyskuussa. Samaan aikaan kesäkuussa aloitettu Chicagon kausireitti näkyy vastaavasti voimakkaana kasvuna Amerikan-liikenteessä.

Euroopan-liikenne toi kasvua kokonaistilanteeseen, kun sen kapasiteetti kasvoi 5,4 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 7,7 prosenttia.

Kasvuun vaikuttivat muun muassa eräiden Euroopan lomalentojen muuttaminen reittilennoiksi ja uudet kesäkausireitit. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi elokuussa 6,6 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 5,1 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 55,0 prosenttia.

Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta Finnairin luovuttua NGA:lta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Rahtiliikenne muodostui elokuussa lähes kokonaan reittilennoilla mukana kuljetettavasta rahdista.

Elokuussa Finnairin lennoista 91,9 prosenttia (87,1) saapui aikataulussa. Matkustajakäyttöaste parani 1,5 %-yksikköä ja oli 86,3 prosenttia. Matkustajamäärä kasvoi vertailukaudesta 8,7 prosenttia.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet Elokuu 2015

  Elokuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 960,0 8,7 6 845,2 5,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 833,0 1,6 21 208,9 1,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 445,2 3,3 17 185,6 1,6
Matkustajakäyttöaste % 86,3 1,5 p 81,0 -0,1 p
Rahti ja posti tn 11 398,5 -10,3 84 453,5 -15,3
Tarjotut tonnikilometrit 411,7 -1,6 3 091,9 -1,8
Myydyt tonnikilometrit 290,4 -0,5 2 048,5 -3,5
Kokonaiskäyttöaste % 70,5 0,8 p 66,3 -1,2 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 619,8 8,8 4 305,6 5,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 201,6 5,4 8 660,4 5,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 955,6 7,7 6 837,1 4,0
Matkustajakäyttöaste % 79,5 1,7 p 78,9 -0,9 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 30,1 27,4 175,5 11,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 225,2 31,0 1 434,6 15,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 202,8 29,7 1 217,3 12,6
Matkustajakäyttöaste % 90,0 -0,9 p 84,8 -2,4 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 162,2 -4,2 1 134,8 -1,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 300,1 -6,5 10 209,9 -2,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 217,2 -4,0 8 505,2 -1,9
Matkustajakäyttöaste % 93,6 2,5 p 83,3 0,8 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 147,9 23,0 1 229,4 8,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 106,1 21,0 903,9 4,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 69,6 24,8 626,0 7,8
Matkustajakäyttöaste % 65,6 2,0 p 69,3 2,4 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 984,3 2,0 73 851,5 -2,7
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 615,2 -14,6 13 622,8 -13,6
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 720,2 25,2 5 220,7 2,1
- Asian rahtiliikenne tn 7 516,6 4,6 53 924,2 0,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn 132,4 -1,0 1 083,8 -7,1
Rahtilento tn** 1 414,2 -51,5 10 602,0 -55,5
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 398,5 -10,3 84 453,5 -15,3
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 123,5 -7,7 922,7 -4,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 71,5 -10,5 510,9 -16,1
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 116,0 6,6 862,1 10,5
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 63,9 5,1 458,3 -0,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 57,9 -1,8 p 55,4 -7,4 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 35,5 0,0 p 39,8 -14,3 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 60,9 0,6 p 57,1 -4,2 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,0 -0,8 p 53,2 -6,0 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonn