Finnairilta takaisinostotarjous vuonna 2025 erääntyvästä 400 miljoonan joukkovelkakirjalainasta

A321ER_10Finnair kutsuu 19. toukokuuta 2025 erääntyvän 400 miljoonan euron 4,250 % joukkovelkakirjalainan lainaosuuksien haltijat myymään lainaosuutensa käteistä vastaan yhtiön 16. helmikuuta julkistamien ehtojen mukaisesti. Tavoitteena on Finnairin taseen ja tulevien velkalunastusten optimointi.

Finnair laski toukokuussa 2021 liikkeeseen 400 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Liikkeellelaskun aikaan Finnair kertoi lainan tavoitteena olleen yhtiön kassan vahvistaminen entisestään sekä auttamaan Finnairia tasoittamaa lainojen takaisinmaksuaikataulua.

Nyt Finnair esitti takaisinostotarjouksen kohteena olevien lainaosuuksien kokonaisnimellisarvon olevan korkeintaan 100 miljoonaa euroa, mutta pidättää oikeuden harkintansa mukaan päättää ostettavien lainaosuuksien määrän mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä ainuttakaan lainaosuutta ostettavaksi.

Lainaosuuksien takaisinostohinta määräytyy muunnellun hollantilaisen huutokauppamenettelyn (modified Dutch auction) mukaisesti. Lainaosuuden matalin mahdollinen takaisinostohinta on 85,5 % lainaosuuden nimellisarvosta. Haltijat voivat tarjota lainaosuuksiaan ostettavaksi minimihintaan tai minimihintaa korkeampaan hintaan. Tarjousajan päättymisen jälkeen Finnair päättää ostettavaksi hyväksyttyjen lainaosuuksien kokonaismäärän sekä niistä maksettavan takaisinostohinnan

Goldman Sachs International ja Nordea Bank Abp toimivat takaisinostotarjouksen järjestäjinä ja Nordea Bank Abp toimii tarjouksen tekijän asiamiehenä.

Finnairin kassavarat olivat vuoden 2022 lopussa 1,524 miljardia euroa.

Lue myös: