Finnairin toukokuu toi lisää matkustajia

Finnairin liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna toukokuussa 14,7 prosenttia kokonaiskapasiteetin kasvaessa 7,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi toukokuussa 4,9 prosenttiyksikköä ja oli 74,4 prosenttia. Vertailukaudella Finnairin liikenteeseen vaikuttivat Japanin tsunami ja arabikevään tapahtumat.

Koko reittiliikenteen kehitykseen vaikuttivat erityisesti Euroopan liikenteen hyvä kehitys sekä Aasian liikenteen kapasiteetin kasvu. Chongqingiin reitin avaus 9.5. sekä toukokuun 2011 lopussa avattu Singaporen reitti kasvattivat Aasian liikenteen kokonaiskapasiteettia 17,6 prosenttia vertailukaudesta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 15,5 prosenttia. Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 12,6 prosenttia vertailukaudesta.

“Chongqingin reitin avaus on lähtenyt käyntiin odotustemme mukaisesti ja saanut hyvän vastaanoton asiakkailtamme. Aasian liikenteen käyttöasteet jäivät kuitenkin hieman kokonaistavoitteesta. Euroopan, kotimaan sekä lomaliikenteen käyttöasteet kehittyivät hyvin ja Euroopan käyttöaste nousi yli reittiliikenteen keskiarvon”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén.

Lomaliikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 25,1 prosenttia kun kapasiteetti kasvoi 14,0 prosenttia vertailukaudesta. Matkustajakäyttöaste nousi 7,8 prosenttia.

Rahtiliikenteen tarjottujen tonnikilometrien määrä kasvoi toukokuussa 18,1, kun myytyjen tonnikilometrien määrä nousi 15,8 prosenttia vertailukaudesta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste laski 1,3 prosenttiyksikköä ja oli 67,2 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys oli erinomainen toukokuussa. Reittilennoista 90,5 prosenttia (89,4 prosenttia toukokuussa 2011) ja koko liikenteestä 90,4 prosenttia (88,9) saapui aikataulussa.           

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuu 2012

  toukokuu 2012 muutos % tammi – toukokuu 2012 muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 737,0 11,6 3 533,4 10,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 442,5 7,2 12 447,1 3,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 817,0 14,7 9 445,6 10,4
Matkustajakäyttöaste % 74,4 4,9 p 75,9 4,5 p
Rahti ja posti tn 12 266,6 15,0 62 213,7 10,6
Tarjotut tonnikilometrit 380,2 10,4 1 935,4 5,3
Myydyt tonnikilometrit 237,9 15,1 1 230,5 10,9
Kokonaiskäyttöaste % 62,6 2,6 p 63,6 3,2 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 684,2 10,9 3 230,1 12,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 271,4 6,8 10 703,4 4,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 666,4 13,9 7 924,9 13,5
Matkustajakäyttöaste % 73,4 4,6 p 74,0 5,7 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 422,0 14,2 1 810,3 16,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 774,3 -2,9 3 514,5 2,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 584,6 12,6 2 554,4 18,1
Matkustajakäyttöaste % 75,5 10,4 p 72,7 9,8 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 16,8 12,8 64,9 1,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 130,4 -0,1 519,2 -5,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 111,0 12,8 428,7 1,8
Matkustajakäyttöaste % 85,1 9,7 p 82,6 6,1 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 122,2 12,4 604,4 10,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 278,7 17,6 6 045,6 9,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 915,3 15,5 4 541,9 12,7
Matkustajakäyttöaste % 71,6 -1,3 p 75,1 2,2 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 123,1 -0,4 750,4 6,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 87,9 -21,6 624,1 -10,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 55,4 4,0 399,9 9,3
Matkustajakäyttöaste % 63,1 15,5 p 64,1 11,8 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 52,8 21,4 303,3 -5,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 171,2 14,0 1 743,6 -2,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 150,6 25,1 1 520,7 -3,8
Matkustajakäyttöaste % 88,0 7,8 p 87,2 -1,4 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 401,8 0,4 46 705,7 2,1
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 713,4 -9,5 8 373,1 -9,7
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 700,3 0,5 3 262,7 -9,2
- Asian rahtiliikenne tn 6 810,5 3,7 34 153,9 7,0
- Kotimaan rahtiliikenne tn 177,6 -14,0 916,0 -6,2
Rahti lomaliikenteessä tn 3,9 3758,8 114,4 -45,8
Rahtilento tn 2 860,8 118,4 15 393,7 49,8
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 266,6 15,0 62 213,7 10,6
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 111,9 18,1 583,9 9,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 75,2 15,8 384,6 12,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 67,2 -1,3 p 65,9 1,5 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 77,9 0,8 p 82,4 -2,1 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 75,5 -7,5 p 80,3 0,9 p
           

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia