Finnairin vuoden 2018 kokonaismatkustajamäärä nousi ennätykselliseen 13,3 miljoonaan

Finnair_A350_LWKFinnairin matkustajamäärä kasvoi jälleen joulukuussa reiluun miljoonaan matkustajaan ja nosti koko vuoden matkustajamäärän ennätykselliseen 13,3 miljoonaa matkustajaan. Kasvua toivat uudet Euroopan-reitit sekä yksi uusi laajarunkokone. Täsmällisyys ja täyttäaste kuitenkin laskivat joulukuun osalta.

Finnair kuljetti joulukuussa 1 033 300 matkustajaa eli 8,6 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Edellisvuonna Finnair kuljetti noin 11,9 miljoonaa matkustajaa ja kuukausittain yhtiö on kuljettanut reilut miljoona matkustajaa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi joulukuussa 11,1 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 5,5 %, ja matkustajakäyttöaste laski -4,0 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 76,4 %:iin.  

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvatti aavistuksen verran joulukuun loppupuolella käyttöön otettu uusi A350-900- laajarunkokone. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 6,3 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin reitille ja lisävuoroille Osakaan, Hong Kongiin ja Delhiin. Pohjois-Amerikan kapasiteetti puolestaan laski -4,3 %.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 20,7 %. Siihen vaikutti kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useille Euroopan reiteille, mutta keskittyi keskimäärin pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin.

Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin, Lyoniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 21,8 % vertailujaksosta. Vertailuajankohtaan nähden lensimme suuremmilla koneilla, samalla kun reitit painottuivat enemmän Pohjoisen-Suomen kohteisiin.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit laskivat -0,5 % Aasian-liikenteessä ja nousivat Euroopan-liikenteessä 16,4%, laskivat Pohjois-Amerikan liikenteessä -2,1 % ja nousi kotimaan liikenteessä 12,7 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 77,8 %, Euroopan-liikenteen 75,7 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 80,0 % ja kotimaan liikenteen 64,6 %.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä -0,1 % ja Pohjois-Amerikan -liikenteessä -0,4 % ja nousivat Euroopan-liikenteessä 11,4 % ja kotimaan -liikenteessä 10,3 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat joulukuussa 17,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 12,8 % pääasiassa Japanin ja Länsi-Euroopan hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Suotuisa kehitys oli nähtävissä myös Pohjolan markkinalla.

Joulukuussa 63,4 % (64,0%) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet joulukuu 2018 

  joulukuu 2018  muutos %  vuoden 2018 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä         
Matkustajat 1000  1 033,3  8,6  13 281,5  11,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj, (ASK) 3 486,2  11,1  42 385,8  14,8 
Myydyt henkilökilometrit milj, (RPK) 2 663,6  5,5  34 660,4  12,7 
Matkustajakäyttöaste %  76,4  -4,0p  81,8  -1,5p 
Rahti ja posti tn  13 418,2  11,7  158 139,6  0,7 
Tarjotut tonnikilometrit   513,9  9,9  6 235,1  13,0 
Myydyt tonnikilometrit  323,2  6,9  4 102,6  10,3 
         

Aasian reittiliikenne 
           
Matkustajat 1000  179,4  -0,1  2 384,6  13,3 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  1 749,5  6,3  21 052,1  14,7 
Myydyt henkilökilometrit milj,  1 361,7  -0,5  17 999,6  13,1 
Matkustajakäyttöaste %  77,8  -5,4p  85,5  -1,2p 
         

Euroopan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  591,4  11,4  8 207,7  11,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  1 264,6  20,7  16 297,8  15,2 
Myydyt henkilökilometrit milj,  957,3  16,4  12 804,9  12,1 
Matkustajakäyttöaste %  75,7  -2,8p  78,6  -2,1p 
         

Pohjois-Amerikan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  27,3  -0,4  358,8  12,7 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  257,6  -4,3  3 135,6  13,0 
Myydyt henkilökilometrit milj,  206,1  -2,1  2 626,3  13,6 
Matkustajakäyttöaste %  80,0  1,8p  83,8  0,5p 
         

Kotimaan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  235,2  10,3  2 330,4  9,5 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  214,6  21,8  1 900,2  15,9 
Myydyt henkilökilometrit milj,  138,5  12,7  1 229,5  11,2 
Matkustajakäyttöaste %  64,6  -5,2p  64,7  -2,7p 
             
Rahtiliikenne             
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 613,3  58,1  22 894,5  -10,5 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 776,3  30,8  10 436,0  13,8 
- Asian rahtiliikenne tn 9 980,2  9,8  116 369,4  11,9 
- Kotimaan rahtiliikenne tn 48,5  -2,8  568,0  -38,3 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 13 418,2  17,8  150 267,9  7,6 
Rahtilento tn** 0,0  0,0  7 871,7  -54,7 
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 418,2  11,7  158 139,6  0,7 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 136,8  15,9  1 643,3  11,5 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 84,9  11,2  1 000,8  3,2 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 136,8  17,4  1 627,2  17,1 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 84,9  12,8  987,8  11,5 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 62,1  -2,6p  60,9  -4,9p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 57,1  10,4p  52,1  1,8p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 69,1  -3,9p  68,3  -3,2p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 62,1  -2,5p  60,7  -3,1p 
           

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä