FPA: Lentoturvallisuus vaarassa uusien määräysten myötä

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on julkaissut ehdotuksen uusista EU:n lentäjien työ- ja lepoaikamääräyksistä. Määräyksillä pyritään estämään lentäjien väsymyksen aiheuttamia turvallisuusriskejä. Vaikka EASA onkin tehnyt monia parannuksia alkuperäiseen, joulukuussa 2010 julkaistuun ehdotukseensa, määräykset eivät vieläkään täytä turvallisuuskriteereitä.

Tieteelliset tutkimukset osoittavat mihin työ- ja lepoaikarajat tulee asettaa, jotta taataan lentäjien täysi huomiokyky ja valmius tuoda matkustajat turvallisesti perille. Suomen Lentäjäliitto FPA ja eurooppalaisia liikennelentäjiä edustava ECA ovat huolissaan siitä, että EASAn uusikaan ehdotus ei huomioi tutkimustuloksia keskeisissä väsymystä estävissä kohdissa, mikä pahimmillaan merkitsee lentoturvallisuuden vaarantumista.

"EASAn ensimmäinen ehdotus sai 50 000 kommenttia sidosryhmiltä ympäri Eurooppaa. Ne sisälsivät selkeän viestin: ehdotus on puutteellinen, sitä täytyy uudistaa ja sen on perustuttava tieteeseen", toteaa FPA:n puheenjohtaja Sami Simonen. "Uudistettu ehdotus sisältää muutamia tervetulleita muutoksia. Monta lentoturvallisuutta vaarantavaa kohtaa on vielä jäljellä, kuten päivystykseen liittyvät ylipitkät työajat: on mahdollista, että oltuaan hereillä 20-21 tuntia lentäjä suorittaa laskeutumista, lennon vaarallisinta vaihetta.

Matkustajat ja lentäjät odottavat EU-lainsäätäjän laativan tiukkoja turvamääräyksiä."
"Suomessa vallitsee hyvä yhteisymmärrys lentäjien ja viranomaisten kesken tieteellisen tutkimuksen tärkeydestä. Jopa suomalaiset lentoyhtiötkin pitävät väsynyttä lentäjää lentoturvallisuusriskinä. Tieteellinen tutkimus oli alun perin osa EASAn uusien määräysten laadintaa. EASA kuitenkin päätti jättää huomiotta suurimman osan tutkijoiden suosituksista niissä seikoissa, joissa säädökset vähentäisivät lentoyhtiöiden kaupallista hyötyä. Tutkijat olivat yhtä mieltä esimerkiksi siitä, että yövuorot ovat erityisen väsyttäviä ja niiden työaika tulisi rajata kymmeneen tuntiin. EASA myöntyi kuitenkin lentoyhtiöiden vaatimuksiin ja asetti rajan 11 tuntiin ilman lepotaukoa. Väsymys on jätetty huomioimatta useassa kohdassa, mikä on väärin EASAn lainsäädännöllisen roolin kannalta ja mutta ennen kaikkea vastoin matkustajien perusoikeutta: oikeutta turvalliseen lentoon", Simonen toteaa.

ECA:n julkaisema "Option Not Available" YouTube-video

Dead-Tired EU-sivusto