Jarkko Konttinen Suomen Ilmailumuseosäätiön puheenjohtajaksi

Finnair_Jarkko_KonttinenSuomen Ilmailumuseosäätiön hallitus uudistui ja puheenjohtajaksi valittiiin Jarkko Konttinen ja varapuheenjohtajaksi Juha Klemettinen (Ilmailumuseoyhdistys ry). Ilmailumuseosäätiöllä on käynnissä merkittävä hanke, jossa Suomen Ilmailumuseolle haetaan uutta sijaintia.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittu Jarkko Konttinen on Miltton Creativen toimitusjohtaja. Ilmailualan tuntemus ja visio on syntynyt mm. Finnairin ja oneworldin markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä.

Säätiön hallitukseen tuli myös merkittävästi uusia jäseniä, jotka ovat ovat Janne Pauni (Ilmailumuseoyhdistys ry), Annika Kåla (Finavia Oyj), Martti Wallin (Patria Oyj) sekä Vantaan kaupungin puolesta Otso Kivimäki. Vanhoista jäsenistä jatkavat Ilkka Kangastalo (Suomen Ilmailuliitto ry), Janne Tarvainen (Finnair Oyj) sekä Janne Rönnbäck.

”Tuoreena puheenjohtajana koen, että Ilmailumuseo on alansa erikoismuseona kansainvälisestikin arvokas tarinallinen kokonaisuus ja erityisesti minuun on tehnyt vaikutuksen henkilöstön innostuneisuus ja halu tehdä asioita omintakeisesti ja rohkeasti museotoimintaa uudistaen,” Konttinen kuvaa toimintaympäristöä.

”Hallituksen tehtävänä on tukea museon kunnianhimoisia kasvutavoitteita tehdä Ilmailumuseosta entistä näyttävämpi ja elämyksellisempi alansa suunnannäyttäjä. Museon toiminnalla on myös uskomattomana voimavarana laaja harrastajien tuki, mikä näkyy upeana vapaaehtoistyönä museon kehittämisessä", jatkaa Konttinen hallitystyöskentelystä.

Rahtiterminaali_1Suomen Ilmailumuseosäätiö on perustettu vuonna 1996. Säätiö omistaa Helsinki-Vantaan läheisyydessä sijaitsevan Suomen Ilmailmuseon. Yhteisöosakkaina säätiössä ovat Ilmailumuseoyhdistys ry, Finnair Oyj, Finavia Oyj, Suomen Ilmailuliitto ry, Patria Oyj sekä Vantaan kaupunki. Myös Ilmavoimat osallistuu säätiön hallintoon, vaikka ei olekaan säädekirjan allekirjoittajayhteisö.

Suomen Ilmailumuseolla on käynnissä uusi ilmailumuseo -hanke (entinen SIM2020 -hanke), jossa museolla pyritään löytämään uusi sijainti. Yksi varteenotettava vaihtoehto on Lentoposti.fi:n toukokuussa 2018 julkistama hanke muutosta Finnairin entiseen rahtiterminaaliin Helsinki-Vantaan kiitotien välittömään läheisyyteen (Suomen Ilmailumuseo muuttaa mahdollisesti entiseen Finnair Cargon rahtiterminaaliin).  Hankkeelle kerätään parhaillaan rahaa kahden miljoonan euron omaosuutta varten.

Lue myös: