Suomen Ilmailumuseo muuttaa mahdollisesti entiseen Finnair Cargon rahtiterminaaliin

Rahtiterminaali_1Suomen Ilmailumuseon SIM2020 -uudistushanke on ottamassa merkittävän askeleen. Lentoposti.fi:n tietojen mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella sijaitseva Finnair Cargon entinen rahtiterminaali on noussut yhdeksi vaihtoehdoksi ilmailumuseon uutena sijoituspaikkana. Hankkeen toteutuessa sijainti lentokentän asematason ja kiitoteiden äärellä mahdollistaisi aivan uudenlaisen museotoiminnan kehittämisen.

Nykyisin Aviapoliksessa Karhumäentien varressa sijaitsevan Suomen Ilmailumuseon maanvuokrasopimus on päättymässä kesällä 2022. Vuonna 2012 käynnistetty SIM2020 -uudistushanke on ratkaisevassa vaiheessa ja museo suunnittelee muuttoa Helsinki-Vantaan terminaalin T1 välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan tilaan, joka on jo aiemmin vapautunut Finnair Cargon käytöstä.

SIM - L-Arkkitehdit 18.12.2012 - Pääsisäänkäynti Kyseessä on jo SIM2020 -hankkeen kolmannen vaihtoehdon kartoitus uuden Suomen Ilmailumuseon sijaintipaikaksi. Aiemmat olivat nykyisen museorakennuksen laajentaminen ja päivittäminen  (arkistokuvassa vasemmalla) sekä muutto täysin uusiin tiloihin nykyisen ilmailumuseon viereiseen kortteliin. Hankkeen hinta olisi laskettu kymmenissä miljoonissa.

SIM2020 (Suomen Ilmailumuseo 2020) -uudistushankkeen tavoitteena on uuden museon rakentaminen ja uuden ilmailun kansallisen kokoelmakeskuksen perustaminen. Uusi Ilmailumuseo varmistaisi yhteisten ilmailumuistojen säilyttämisen ja välittämisen tuleville sukupolville.

Myös rahtiterminaaliin muutossa on kyse miljoonahankkeesta mutta vaadittavat investoinnit ovat kuitenkin kohtuullisia uudisrakennusvaihtoehtoon verrattuna. Museohanke saattaa saada myös julkista tukea ministeriöiltä vuosille 2018-2019.

Rahtiterminaali_3Selvitystyö rahtiterminaalin tilojen käytöstä on käynnistynyt jo syksyllä 2017. Lentoposti.fi:n tietojen mukaan hankkeessa olisi toukokuussa solmittu aiesopimus Suomen Ilmailumuseon ja Finnairin entisen rahtiterminaalin omistavan LAK Real Estate Oy:n välillä. Tarkemmat neuvottelut jatkunevat vielä kesän yli. Nykyisin rakennuksen eteläisemmässä päädyssä toimivat ainakin Swissport ja ASR Cargo Center.

LAKin omistavat Finavian, NREP Oy:n hallinnoima rahasto ja Pontoksen tytäryhtiö Pontos Aero Oy. Finavia omistaa yhtiön osakkeista 49 prosenttia.

LAK Real Estate Oy on suunnitellut kohteen yli 30 000 kerrosneliömetrin tiloja uudenlaiseen ja monipuoliseen käyttöön. Tässä Suomen Ilmailumuseo olisi mahdollisesti keskeisessä ja näkyvässä roolissa. Uusi Suomen Ilmailumuseo olisi merkittävien matkustajavirtojen äärellä ja siitä nousisi Vantaan kaupungille merkittävä maailmanluokan matkailukohde osana Helsinki-Vantaan lentoaseman laajoja palveluita.

Rahtiterminaali_2Rahtitiellä sijaitseva rakennnus otettiin käyttöön vuonna 1977 ja sitä on laajennettu kahdesti vuosina 1986 ja 1997. Ilmailumuseon olisi tarkoitus muuttaa rahtiterminaalin uusimpaan osaan, joka on nykyisin vielä tyhjillään. Tilat sijaitsisivat lähimpänä lentoaseman matkustajaterminaalia.

Käyttöön olisi Lentoposti.fi:n tietojen mukaan tulossa yli 10 000 neliömetrin kokoiset tilat. Ne jakautuisivat kellarikerrokseen ja kolmeen maanpäälliseen kerrokseen. Tilat kasvaisivat merkittävästi nykyiseen noin 5700 neliömetrin kokoiseen museoon verrattuna. Uudet tilat olisivat lisäksi kokonaan lämpimät, kun nykyisin lentokonehallit ovat talviaikoina hyvinkin viileät.

Monipuoliset tilat sopivat erittäin hyvin juuri museokäyttöön. Rakennuksessa on paljon arkisto- ja työpajakäyttöön sopivaa ikkunatonta tilaa, johon on hyvät kulkutiet. Sijainti asematason äärellä voisi mahdollistaa täysin uudenlaista, jopa lentävää museotoimintaa.

metropolitan_suomenilmailumuseoAsematason puolelle on mahdollista toteuttaa suuri ovi, joka mahdollistaisi myös museon nykyisiin kokoelmiin kuuluvan Convair Metropolitanin siirron uuteen näyttelytilaan.

Tulevaisuutta ajatellen lattian kantavuus mahdollistaisi ilmeisesti jopa Ilmavoimien nykyisen Boeing F/A-18 Hornetin ottamisen osaksi ilmailumuseon uutta kokoelmaa.

Mikäli hanke toteutuisi sen suunnitellussa laajuudessa mm. vuokra- ja rahoitusneuvotteluiden osalta se käynnistyisi välittömästi.

Ilmailumuseo_entrance_2Nykyinen Ilmailumuseo sulkisi ovensa jossain vaiheessa hankkeen edetessä muuttojen ja uuden museon näyttelyiden rakentamisen ajaksi. Hankkeen toteutuessa ilmailumuseon poistuminen sen nykytiloista vapauttaisi suuren alueen nopeasti kehittyvän Avipoliksen uudishankkeille.

Ovet uuteen Suomen Ilmailumuseoon avautuisivat suunnitelmien toteutuessa vuoden 2019 aikana ja ensimmäinen täysi toimintavuosi olisi SIM2020 -uudishankkeen nimen mukaisesti vuosi 2020.

Lue myös: