Museoviraston liikenteen kulttuuriperintöhankkeiden avustushaku avautuu vuodenvaihteessa

Museovirasto_logoMuseoviraston vuosittainen liikenteen kulttuuriperintöavushaku avautuu jälleen vuodenvaiheessa. Avustuksilla pyritään varmistamaan arvokkaiksi luokiteltujen liikenteen kulttuuriperintökohteiden asianmukainen hoito ja käyttö. Ilma-alukset pääsivät avustusten piiriin ensimmäisen kerran vuonna 2018.

Liikenteen kulttuuriperintöavustusta myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta. Hakuaika alkaa 2.1.2023 ja päättyy 15.2.2023 kello 15.00.

Avustusta voi saada myös kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon tai sen osan kunnostukseen ja hoitoon tai erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativan restauroinnin, rekonstruoinnin ja konservoinnin suunnitteluun sekä tutkimuksiin, selvityksiin ja julkaisuihin silloin, kun toimenpiteet tuottavat hyviä malleja ja lisäävät tai säilyttävät työalan keskeistä osaamista.

Avustuksista päätettäessä etusijalle asetetaan Suomessa rakennetut vähintään 50 vuotta vanhat kulkuvälineet. Ulkomailla rakennetulle kulkuvälineelle voidaan myöntää avustusta, jos se on ollut Suomessa käytössä vähintään 50 vuoden ajan. Avustus voidaan myöntää vain sellaiselle kulkuvälineelle, joka on rekisteröity Suomeen tai jonka kotipaikka on Suomessa. Ilmailun kulttuuriperinnön osalta avustusta voi hakea kaikille ilmailulaissa määritellyille ilma-aluksille, jotka täyttävät vaatimukset.

”Erityisinä arvoina näemme sen, että kulkuvälineen käyttö ja hoito on osallistavaa, työllistävää, osaamista ylläpitävää ja ottaa huomioon myös vastuullisen kuluttamisen vaatimuksia”, kertoi Museoviraston erikoistutkija Hannu Matikka.

Hakemusten laadullisessa arvioinnissa kiinnitetään huomioita kohteen historialliseen merkitykseen sekä hankkeen laatuun ja vaikuttavuuteen kohteen säilymiselle käytössä. Avustusta voivat hakea yksityishenkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja hakemusten arviointi sekä keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin. Liikenteen kulttuuriperintöavustushakemuksia arvioivat Museoviraston nimittämät asiantuntijalautakunnat, ja päätökset avustuksista tekee Museovirasto lautakuntien esitysten perusteella.

DC3_ja_FMPerinneilma-alusten asiantuntijalautakuntaan kuuluvat Matias Laitinen (Suomen ilmailumuseo), puheenjohtaja Antti Lappalainen (Suomen Ilmavoimamuseo), Antti Laukkanen (Suomen ilmailumuseo), Diego Carlozzo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK), Heikki Häyhä (Metropolia AMK), Jouni Kantojärvi (Jone Air Oy), Jouni Laukkanen (Mikkelin Ilmailuyhdistys ry), Jyrki Laukkanen (Lentotekniikan Kilta ry ja Karhulan Ilmailukerhon Lentomuseo) , Harri Mustonen (Oldtimer Finland ry), Ilkka Ruohonen (Suomen ilmailuliitto ry / Experimental- ja ultrakevyttoimikunta) ja Pertti Virtanen (Lentotekniikan Kilta ry).

Museovirasto jakoi kulkuvälineille avustuksia ensimmäisen kerran keväällä 1994, jolloin tuettiin arvokkaiksi luokiteltujen perinnelaivojen kunnostushankkeita. Kaikille kulkuvälineille avoin haku alkoi 2018.

Viime vuonna haettujen avustusten yhteissumma oli lähes 900 000 euroa. Tukea sai 29 hanketta, yhteensä 336 000 euroa. Myönnetyn avustuksen suuruus on korkeintaan 50 % hankkeen hyväsytyistä kokonaiskustannuksista.

IMG-20201013-WA0009Vuonna 2021 avustusta sai neljä eri ilma-alusta yhteensä 63 000 euroa. Avustusta saivat de Havilland D.H.82A Tiger Moth II, Cessna 170B, KZ VII Laerke U5, ja Douglas DC-3.

Museovirasto jakaa vuosittain yli neljä miljoonaa euroa valtionavustuksia kulttuuriperintökohteiden säilyttämiseen sekä yhteisöjen ja museoiden kulttuuriperintöhankkeisiin. MH

Lue myös: