Museoviraston kulkuvälineiden restaurointiavustusten hakuaika käyntiin - mukana myös perinneilma-alukset

Museovirasto_logoMuseoviraston kulkuvälineiden restaurointiavustusten hakuaika käynnistyy maanantaina 1. lokakuuta 2018. Haun piiriin kuuluvat myös perinneilma-alukset, jotka saivat tukea ensikertaa  keväällä 2018. Ilmaliikenteen osalta tukea haki tuolloin yksitoista hanketta, joista kahdeksan sai tukea.

Museoviraston kulkuvälineiden restaurointiavustusten vuoden 2019 haku alkaa maanantaina 1.10.2018 kello 09.00 ja päättyy perjantaina 2.11.2018 kello 15.00. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos maa-, ilma- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena. Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää myös arvokkaiksi luokiteltujen kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon kunnostukseen ja hoitoon, sekä perinteisen telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen laitteiden kunnostukseen. Etusijalle avustuspäätöksiä tehtäessä asetetaan Suomessa valmistetut kulkuvälineet.

Perinneilma-alukset ovat merkittävä osa Suomen historiaa. Tukihankkeessa on merkittävässä roolissa ollut Suomen Ilmailumuseo, joka kokosi toimijat yhteen. Keväällä 2018 tukea myönnettiinkin ensikertaa kahdeksalle ilma-alukselle. Niiden osuus edellisvuoden avustusten 360 000 eurosta oli 41 000 euroa.

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Vuonna 2019 avustuksen osuus hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista voi olla enintään 50 % avustettavan hankkeen toteutuneista menoista. Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 350 000 euroa.

Museoviraston myöntämät avustukset perustuvat Museoviraston nimittämien asiantuntijalautakuntien tekemiin arvioihin. Ne auttavat Museovirastoa arvioimalla oman alansa kulkuvälineiden kulttuurihistoriallista merkitystä ja antamalla lausuntoja harkinnanvaraista restaurointiavustusta koskevista hakemuksista. Ilma-aluksien osalta lausunnot antaa Perinneilma-alusten asiantuntijalautakunta.

Lue myös: