Kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän päämaja Suomeen

Taivas_1Eurooppalaisen kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän päämaja perustetaan Suomeen, Ilmatieteen laitoksen yhteyteen. ICOS  (Integrated Carbon Observation System) on eurooppalaisten tutkijoiden ja tutkimusasemien verkosto, jonka tehtävänä on seurata kasvihuonekaasujen pitoisuuksia, vapautumista ja sitoutumista.

ICOS (Integrated Carbon Observation System) on hajautettu eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, joka muodostuu kansallisista mittausasemista ja koordinaatio-organisaatiosta.

ICOS oli valmisteluvaiheessa vuosina 2008–2012. Varsinainen toiminta alkaa vuonna 2013 jatkuen vuoteen 2031 asti, jona aikana Suomi isännöi ICOS-EU:n päämajaa yhdessä Ranskan kanssa.

Mittausasemaverkosto käsittää noin 40 ilmakehä- ja ekosysteemihavaintoasemaa ympäri Eurooppaa. Tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa mittausasemaverkostoa myös muille mantereille, kuten Afrikkaan ja Aasiaan.

Mittausasemilla mitataan sekä ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksia että ekosysteemin kasvihuonekaasujen kiertoja ja vaihtoa ilmakehän kanssa. Merkittävimmät ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat pitkäikäiset kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O).

ICOS tuottaa pitkäaikaista, yhdenmukaista, tarkkaa havaintosarjaa kasvihuonekaasujen tutkimuksen, päästöjen hillinnän ja seurannan tarpeisiin. 

Liikenne- ja viestintäministeriö varaa päämajan ylläpitoon 1,25 milj. euroa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta Suomen Akatemian kautta. Suomi maksaa ensimmäisen viiden vuoden aikana maksimissaan 80% päämajan kokonaiskustannuksista.

Pitkällä tähtäimellä ICOS panostaa ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen niin että isäntämaiden suhteellinen panostus pienenee.


Lentoliikenteen CO2-päästöt noin kaksi prosenttia

Lentoliikenne päästi ilmakehään noin 689 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä vuoden 2012 aikana. Maailmanlaajuisesti ihminen tuotti yli 34 miljardia tonnia CO2-päästöjä vuonna 2012.  Kaikkien liikennelajien CO2-päästöistä ilmailualan osuus on noin 12 prosenttia.

Ilmailu- ja matkailuala työllistävät maailmanlaajuisesti 56 miljoonaa ihmistä, joista 8,36 miljoonaa työskentelee ilmailualalla. Maailman lentoyhtiöt kuljettivat vuonna 2012 yli 3 miljardia matkustajaa.

Ilmailuala aikoo puolittaa CO2-päästönsä vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2005 lukuihin. Lentoliikenteen kasvun luvataan olevan hiilineutraalia vuodesta 2020 eteenpäin.

ICOS-Suomi