Lentoliikenteen valvontamaksu nousee

TerminaaliLentoliikenteen valvontamaksu nousee 1,00 eurosta 1,20 euroon. Maksua korotetaan, koska nykyisen valvontamaksun tuotto ei kata lentoliikenteen valvontatehtävien aiheuttamia kustannuksia.

Hallitus esitti valvontamaksua koskevan lain vahvistamista 8. joulukuuta 2011. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2012.

Valvontamaksu peritään jokaisesta vähintään kaksivuotiaasta kaupallisessa ilmakuljetuksessa matkustavasta lentomatkustajasta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi perii valvontamaksun lentoaseman pitäjältä Finavia Oyj:ltä. Maksu peritään, jos lentoaseman matkustajamääristä kertynyt summa ylittää 20 000 euroa.

Valvontamaksulla rahoitetaan niitä ilmailuviranomaisen Trafin tehtäviä, joita ei rahoiteta valtion talousarviosta tai joita ei voi maksuperustelain perusteella rahoittaa suoritemaksuilla. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa asematasotarkastusten suorittaminen, poikkeamahavaintojen käsittely ja matkustajien oikeuksiin liittyvät valvontatehtävät.