Lentomatkustajalla oikeus saada vakiokorvaus viivästyksittä myös takautuvasti

eu_logoKuluttajavirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi muistuttavat matkustajia lentojen viivästymiseen liittyvistä oikeuksista. Jos matkustaja on hakenut lentoyhtiöltä viivästyksestä vakiokorvausta viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta ei ole saanut sitä epäselvän oikeustilanteen vuoksi, hänen kannattaa esittää vaatimuksensa nyt uudestaan.

Lentojen viivästymistä koskevien korvausten tilanne on ollut pitkään riidanalainen. EU-tuomioistuin laajensi 19.11.2009 ns. Sturgeon-ennakkoratkaisulla lentomatkustajien oikeuksia koskevan EU-asetuksen nojalla maksettavia vakiokorvauksia ensimmäistä kertaa lennon viivästyksiin.

Ratkaisun mukaan matkustajalla on lennon viivästyessä yli kolme tuntia oikeus saada 250-600 euron vakiokorvaus lennon pituudesta riippuen. Korvausta ei kuitenkaan saa, jos viivästys johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu. Korvaus voidaan myös puolittaa, jos pitkillä lennoilla viivästys ei ylitä neljää tuntia.

Useat eurooppalaiset lentoyhtiöt pitivät tuolloin tuomioistuimen päätöstä muun muassa EU:ta sitovan Montrealin kansainvälisen yleissopimuksen vastaisena. Asiasta tehtiin EU-tuomioistuimelle uusi ennakkoratkaisupyyntö syksyllä 2010. Kaikki lentoyhtiöt eivät myöskään noudattaneet päätöstä odotellessaan ratkaisua uuteen ennakkoratkaisupyyntöön. 

EU-tuomioistuin piti kuitenkin aiemman ennakkoratkaisunsa voimassa 23.10.2012 antamallaan päätöksellä. Päätöstä sovelletaan myös takautuvasti.

Lentomatkustajien oikeuksia valvovat kuluttaja-asiamies ja Trafi muistuttavatkin nyt matkustajia lentojen viivästyksiin liittyvistä oikeuksista.

Jos matkustaja on vaatinut viivästykseen perustuvaa vakiokorvausta 19.11.2009 - 23.10.2012  ja lentoyhtiö on hylännyt korvausvaatimuksen vedoten epäselvään oikeustilaan, hänellä on oikeus saada asiansa käsiteltyä uudelleen. Myös ne, jotka eivät ole vielä reklamoineet viivästyksestä, voivat tehdä sen takautuvasti.

Matkustajien ei tarvitse myöskään hyväksyä sitä, että lentoyhtiö kieltäytyy maksamasta vakiokorvausta vetoamalla yleisesti poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Lentoyhtiöllä on näyttövelvollisuus poikkeuksellisesta olosuhteesta.

Sen on maksettava matkustajalle korvausta, jos se ei pysty yksilöimään olosuhdetta, perustelemaan lyhyesti, mikä siitä teki poikkeuksellisen ja miksi sitä ei voinut välttää kaikin kohtuudella edellytettävin toimenpitein. Vuoden 2010 tuhkapilvikriisi voidaan kuitenkin katsoa niin poikkeukselliseksi olosuhteeksi, että siihen liittyviä vakiokorvausvaatimuksia ei kannata saattaa uudelleen käsittelyyn.

Kuluttaja-asiamies ja Trafi ovat käyneet läpi suomalaisten lentoyhtiöiden (Finnair, Blue1 ja Flybe Finland) kanssa, mitä EU-tuomioistuimen uusi päätös niiltä edellyttää. Lentoyhtiöiden on tiedotettava matkustajille selvästi heidän oikeuksistaan. Epäselvän oikeustilan nojalla annetut hylkäyspäätökset on oikaistava.

Lentoyhtiöitä on myös edellytetty perustelemaan päätöksensä asianmukaisesti ja muistutettu niitä poikkeuksellisiin olosuhteisiin liittyvästä näyttövelvollisuudesta.

Matkustajien, jotka ovat saaneet perusteettoman hylkäyspäätöksen, kannattaa olla myös itse yhteydessä myöhästyneen lennon lentäneeseen lentoyhtiöön asian uudelleenkäsittelyn nopeuttamiseksi ja varmistamiseksi. Finnair on ilmoittanut, että pelkkä nimellä tapahtuva yhteydenotto riittää, asiakirjoja ei tarvitse enää lähettää uudelleen.

Lentoyhtiön päätökseen tyytymätön kuluttaja voi hakea asiaansa  ratkaisusuositusta Kuluttajariitalautakunnasta. Jos kyse on toisesta EU-maasta lähteneestä lennosta, matkustaja voi tarvittaessa kääntyä Euroopan kuluttajakeskuksen puoleen.