Lentoyhtiöt ovat kohdistaneet painostustoimia lentäjäliittojen edunvalvojiin

BlacklabeledLentoyhtiöt ovat kiristäneet otteitaan neuvottelutoiminnassa lentäjäyhdistysten kanssa. Suomen lentäjäliitto FPA:n mukaan edunvalvojat ovat kohdanneet painostusta myös Euroopassa. Tälläisen toimintakulttuurin ei toivota leviävän Suomeen.

Kaikkiaan yli 100 000 lentäjää lähes 100 maassa edustava kansainvälinen lentäjäliitto IFALPA (International Federation of Air Line Pilots’ Association) nostaa esiin lentäjäliittojen edunvalvojien painostustoimet, joita on tehty ympäri maailmaa. Se on trendinä erittäin huolestuttava.

IFALPA_logoIFALPA:n mukaan ammattiliittojen edustajiin on kohdistettu erilaisia painostustoimia. Lainmukaisesti järjestäytyneisiin edunvalvojiin on kohdistettu mm. kurinpitomenettelyjä, sopimuksia on irtisanottu ja heitä on lisäksi uhattu lakitoimilla.

Parhaillaan käynnissä on mm. neuvottelut Kolumbian lentäjäliiton ja Avianca Airlinesin kanssa. Kahden viime vuoden aikana ACDACin lentäjät ovat joutuneet kokemaan syrjintää joukkoirtisanomisina esimerkiksi työtaisteluihin osallistuneiden osalta ja henkilökohtaisina rikossyytteinä. Liittojen puolelta toimet perustuvat lakiin järjestäytymisestä sekä laillisen lakko-oikeuden käyttämiseen.

Euroopassa tilanne on pahin kenties Ryanairilla. Siellä lentäjien edunvalvojat ovat raportoineet lentoyhtiön johdon tekemästä uhkailusta ja pelottelutoimista halki Euroopan. Edunvalvojat on haastettu oikeuteen heidän laillisesta järjestäytymisestään. IFALPA toteaa tämän olevan erityisen valitettavaa etenkin lentoyhtiöiltä, jotka väittävät käyvänsä lentäjäliittojen kanssa normaalia vuoropuhelua.

Suomessa lentoyhtiökohtaiset lentäjäyhdistykset vastaavat itse omista työehtosopimuksistaan. Kaikkiaan tälläisiä sopimuksia on Suomessa kuusi, joista suurin on Suomen liikennelentäjäliitto SLL:n ja Finnairin välinen. Osapuolten välinen työehtosopimus on päättymässä keväällä 2020.

Muita Suomessa toimivia lentoyhtiöitä ja sopijaosapuolia ovat Cityjet ja lentäjäyhdistys B1PA, Norra ja lentäjäyhdistys FAPA, Norwegian ja lentäjäyhdistys NPUF, FinnHEMS helikopteriliikenne ja lentäjäyhdistys FHPA sekä Jettime ja lentäjäyhdistys JTF.

FPA_logo_1Suomalaislentäjien kattojärjestö FPA ei ota kantaa yksittäisten jäsenyhdistystensä ja lentoyhtiöiden väliseen neuvottelutoimintaan, vaan kommentoi aihetta ainoastaan yleisellä tasolla.

"Emme ole Suomessa kokeneet vastaavanlaisia toimia, joita esimerkiksi Ryanairin lentäjien edunvalvojat ovat raportoineet. Suomen lentäjäliitto ei myöskään toivo tällaisen toimintakulttuurin leviävän Suomeen. Yhteistyö lentäjäyhdistysten ja työnantajien välillä tulee perustua avoimeen keskusteluyhteyteen, sekä järjestäytymisen kunnioittamiseen. Molemmat osapuolet hyötyvät toimiessaan näin", kommentoi FPA:n puheenjohtaja Akseli Meskanen Lentoposti.fi:lle.

"Näemme lähialueilla ja erityisesti Baltiassa täysin erilaisia toimintamalleja lentäjäyhdistysten ja lentoyhtiöiden välillä. Baltian maita käytetään esimerkiksi ulkoistusten tukena käyttäen hyväksi erilaista toimintakulttuuria ja lainsäädäntöä. Tällä on vaikutusta myös Suomessa tällä hetkellä työskentelevien lentäjien ja matkustamohenkilökunnan työpaikkoihin", avaa Meskanen.

Yksi suuri alueellinen toimija ja ostoliikennettä SAS:lle lentävä irlantilainen Cityjet on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut Suomessa. Irlantilaisyhtiöllä on yhdeksän eri liikenteen solmukohtaa Euroopassa ja vain kolmella niistä on voimassa oleva työehtosopimus.

Edessä on arvioiden mukaan työpaikkojen siirtyminen juuri Baltian alueelle. Jo Virossa järjestäytyminen on täysin eri asteella, kuin Pohjoismaissa. Työpaikkojen siirto voi lentäjäliittojen arvioiden mukaan  johtaa lentäjien hyväksikäyttöön tai työehtojen merkittäviin heikennyksiin.

Muista eurooppalaisyhtiöistä neuvottelut ovat takunneet British Airwaysillä. Siellä yhtiön johto on pyrkinyt estämään lentäjiä käyttämästä laillista lakko-oikeutta ja on aloittanut kurinpitotoimia lentäjäryhmiä ja edunvalvojia vastaan.

StripesIFALPA tukee lentäjäliittojen oikeutta ryhtyä asianmukaisiin toimiin, kun neuvottelut epäonnistuvat. Kansainvälisen lentäjäliitto IFALPAn mukaan mikään lentäjäliitto ei saa hyväksyä heikentyviä palkka- ja työoloja, ennakoimattomia työtunteja, puutteita työpaikoilla tai oikeudenmukaisen työehtosopimuksen puuttumista.

Lentäjäliitot ovat IFALPAn mukaan osoittaneet olevansa vastuullisia ja oikeudenmukaisia kumppaneita neuvotteluissaan lentoyhtiöiden johdon kanssa talousvaikeuksien tai alaan vaikuttavien ulkoisten häiriötekijöiden aikana.

Lentäjät odottavat ja vaativat lentoyhtiöiden johtoa olemaan vastuullisia sekä oikeudenmukaisia neuvottelukumppaneita, kun ne parhaillaan nauttivat ennennäkemättömästä kannattavuusjaksosta.