Laserit todellinen riski lentoturvallisuudelle

approachLisääntynyt lentokoneiden laserhäirintä uhkaa lentoturvallisuutta. Laser voi aiheuttaa lentäjille jopa kymmeniä sekunteja kestävän välähdyssokeutumisen. Ohjaamon ikkuna voi levittää kapean lasersäteen laajaksi, koko näkökentän peittäväksi valomassaksi. Lähestyminen, lasku ja lentoonlähtö ovat lennon kriittisiä vaiheita, jolloin lentäjän on pystyttävä reagoimaan nopeasti. Häiriötön näkökyky on tällöin välttämätön. Laserin aiheuttama sokaistuminen on äkillinen ja odottamaton tilanne, johon lentäjän ei tulisi joutua, ja johon on mahdotonta varautua ennalta. Laserin käyttö lentokonetta kohti voi pahimmillaan johtaa koneen hallinnan menettämiseen ja aiheuttaa lento-onnettomuuden.

Suomen Lentäjäliitto FPA:n mielestä ilma-alusten osoittaminen lasereilla tulisi yksiselitteisesti kriminalisoida rikoslaissa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Iso-Britanniassa laserhäirintä on vuodesta 2009 lähtien määritelty yksiselitteisesti rikokseksi ja tästä on saatu hyviä kokemuksia. Lisäksi vahvojen lasereiden hallussapito tulisi rinnastaa aseisiin ja säätää luvanvaraiseksi. Vahvat laserit ovat yleisvaarallisia laitteita ja voivat väärin käytettyinä aiheuttaa henkilövahinkojen riskin muuallakin kuin lentoliikenteessä.

Vahvojen lasereiden helppo saatavuus sekä lainsäädännön puutteellisuus mahdollistavat ilmiön yleistymisen. Laserilla koneita osoittelevat eivät ymmärrä, kuinka vakavasta asiasta on kyse.