Suomen Lentäjäliitto toivoo Germanwings-tutkinnan suositusten käyttöönottoa

Germanwings_a320_3_ministere_de_linterieurSuomen Lentäjäliiton FPA:n turvatoimikunta uskoo, että Germanwings-turman tutkijoiden antamien suositusten toteuttaminen olisi tehokas keino vastaavan tragedian todennäköisyyden pienentämiseksi.

Ranskan onnettomuustutkintaviranomainen BEA (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses) julkaisi 13. maaliskuuta 2016 loppuraportin Germanwings 4U9525 -lennon turmasta (linkki uutiseen tämän jutun lopussa. Loppuraportissa annettiin kaikkiaan 11 turvallisuussuositusta.

Suomen Lentäjäliiton turvatoimikunnan mielestä BEA:n johtopäätökset tragedian syistä sekä lentoturvallisuussuositukset ovat asianmukaisia ja oikean suuntaisia. Suurin kysymys ilmailuyhteisölle onkin ollut, miten tämän turman kaltainen tapaus voitaisiin jatkossa estää.

FPA_logo_1Lentäjäliiton turvatoimikunta toivoo, että Euroopassa muokattaisiin kansallisia ja yleiseurooppalaisia käytäntöjä ja lainsäädäntöä tutkijalautakunnan esittämien suositusten suuntaisesti.


Apua ajoissa

Suositukset keskittyvät pitkälti siihen, miten psyykkisten ongelmien kanssa painiva lentäjä saataisiin matalalla kynnyksellä hoidon piiriin ja toisaalta siihen, että pystytään varmistamaan psyykkisesti epävakaan lentäjän poisjääminen ohjaamosta.

 BEA_gWISuositukset ehdottavaa tarkempaa lääketieteellistä seurantaa niille lentäjille, joilla on jo todettu jotain psyykkisiä ongelmia. Lisäksi tutkijalautakunta ehdottaa sekä Euroopan että maailmanlaajuisia ohjeita siitä, milloin lääkärin tulee rikkoa vaitiolovelvollisuuteensa yleisen turvallisuuden takia.

Tämä ei koske ainoastaan lentäjiä, vaan kaikkia turvallisuuskriittisillä aloilla toimivia. Germanwingsin tapauksessa lentäjää hoitaneet psykiatrit eivät olleet ilmoittaneet viranomaisille lentäjän tilanteesta.

Kolme kuudesta suosituksesta tähtäsi siihen, että psyykkisistä ongelmista kärsivä lentäjä saataisiin paremmin motivoitua hakemaan hoitoa. Lääketieteellisen kelpoisuuden menetys tarkoittaa lentäjälle usein elinkeinon loppumista. Tähän tutkijalautakunta suositti järjestelmää, joka pehmentäisi taloudellista riskiä.

Tutkijalautakunta peräänkuulutti Euroopan ilmailuviranomaiselta tarkempaa ohjeistusta sitä, millä edellytyksillä ja protokollalla olisi mahdollista palata lentämään, jos tarvitaan ns. ylläpitomasennuslääkitystä. Aiheesta on kansallisia suosituksia mm Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Australiassa ja USA:ssa, mutta Euroopan säädökset ovat hyvin yleisellä tasolla.


Vertaistukijärjestelmä nähdään tarpeellisena

Yksi tärkeimmistä suosituksista Suomen Lentäjäliiton turvatoimikunnan mielestä on vertaistukijärjestelmien painottaminen ja kannustaminen. Asiaan perehtyneiden kollegoiden kanssa keskusteleminen luottamuksellisesti on havaittu auttavan huomattavasti lentäjää avun löytämissä työtä haittaavissa ongelmissa.

Vertaistukijärjestelmien kautta on myös aina saatavissa asiantuntija-apua. Lähes kaikkia järjestelmiä koordinoi ilmailuun perehtynyt psykologi. Suomessakin tällaisia järjestelmiä on ollut olemassa pitkään hyvällä menestyksellä. Germanwingsillä on myös tällainen järjestelmä, mutta yksin tämäkään ei auta, kuten tragedia osoitti.

Lue myös: