LVM myönsi Suomen Ilmailumuseosäätiölle ja Ilmailuliitolle valtionapua - osuudet jäivät pieniksi

LVM_LOGOLiikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt yhteensä 385 000 euroa liikenne- ja viestintäalan museoille sekä 25 000 euroa liikennealan yhteisöille rakennushankkeiden ja muiden kehittämisinvestointien tukemiseen sekä tiedotustoiminnan että kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen.Tukirahan saajien joukossa olivat myös Suomen Ilmailumuseosäätiö ja Suomen Ilmailuliitto.

Valtionapuihin osoitettu yhteensä 978 000 euron määräraha. Määräpäivään 2. helmikuuta 2015 mennessä liikenne- ja viestintäministeriöön tuli 27 museoavustusta ja 9 liikennealan yhteisöavustusta tarkoittavaa hakemusta. Tukea myönnettiin 26 museolle ja yhdeksälle yhteisölle. Lisäksi Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle myönnettiin 350 000 euroa museon rakentamiseen.

Liikenne- ja viestintäalan museoille osoitettua määrärahaa käytetään museoiden rakennushankkeiden ja muiden kehittämisinvestointien tukemiseen sekä tiedotustoiminnan että kansainvälisen yhteistyön tukemiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo edellisvuoden tapaan, että avustus olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa erityisesti eri liikennemuotojen merkitykseltään ja kattavuudeltaan edustavimpiin ja tasokkaimpiin museoihin.

Näiden voidaan arvioida tavoittavan mahdollisimman laajan kohderyhmän ja siten tuottavan parhaimman hyödyn käytettävissä olevalle määrärahalle

 

 

Ilmailijoiden hakemukset jäivät tavoitteistaan

Ilmailumuseo_entrance_2Suomen Ilmailumuseo haki Lentoon 2015 -hankkeen johto-, hallinto-, suunnittelu- ja laskentatehtäviin 264 000 (72,5% kokonaiskustannuksesta) euroa. Tukia myönnettiin ainoastaan 100 060 euroa, joka oli 37,9 prosenttia haetusta summasta.

Vuoden 2014 osalta  suunnittelu-, peruskorjaus-, purku- ja rakentamiskustannuksiin haettiin 288 449 (37,1% kokonaiskustannuksesta) euron avustusta. Tuolloin sitä myönnettiin 135 572 euroa, joka oli 47 prosenttia haetusta avustuksesta.

sillogoSuomen Ilmailuliitto haki kaikkiaan 50 000 euroa, joka vastaa noin 72 prosenttia sen kokonaiskustannuksista. Tukia oli suunniteltu käytettäväksi Suomalaisen harrasteilmailun turvallisuus- ja säädöstyön parantamiseen.

Avustuksella on määrä palkata työhön keskittyvä työntekijä, järjestetää seminaareja eri puolilla maata harrasteilmailijoille sekä parantaa viestintää ja luoda infomateriaalia harrasteilmailun tarpeisiin.

Avustusta myönnettiin vain 20 prosenttia haetusta summasta eli 10 000 euroa.


Trafiikki sai osansa

Suomen Ilmailumuseo kuuluu myös osaksi Trafiikki-yhteisöä, joka haki110 000 euron avustusta (vastaa 34,1 % kokonaiskustannuksista). Valtionapua myönnettiin 65 000 euroa eli 59,1 prosenttia haetusta summasta.

Trafiikki-yhteistyö edustaa myös museopoliittisissa linjauksissa suositeltua museoiden verkostoitumista esimerkillisellä tavalla. Trafiikkimuseot ry:n kuuluvat: Forum Marinum, Mediamuseo Rupriikki, Mobilia, Postimuseo, Radio- ja tv-museo, Suomen Ilmailumuseo, Suomen Rautatiemuseo ja Tekniikan museo.