Medi-heli ry määrättiin palauttamaan Finnhemsille valtionapua

finnhems30_pirkanmaansairaanhoitopiiriMedi-Heli ry määrättiin palauttamaan saamaansa valtionapua FinnHEMSille yhteensä 1,27 miljoonaa.  Välimiesoikeus katsoi, että Medi-Heli ry oli rikkonut sopimusehtoja ja nostanut vuonna 2011 rahoitusta lääkärihelikopteritoimintaan vastoin FinnHEMSin ja Medi-Heli ry:n vuonna 2011 solmiman rahoitussopimuksen ehtoja.

Välimiesoikeuden 17.12.2013 antaman välitystuomion myötä Medi-Heli ry joutuu palauttamaan osan vuonna 2011 saamastaan lääkärihelikopteritoimintaan osoitetusta valtionavustuksesta. Tuomion perusteena on, että Medi-Helillä oli vuonna 2011 riittävästi varoja lääkärihelikopteritoimintaan, eikä se tarvinnut valtionavustusta aiemmin esittämässään laajuudessa. Medi-Heli ry:n olisi kyennyt, niin halutessaan, ylläpitämään toimintaansa viimeisenä toimintavuotenaan pelkästään keräysvaroin.

Vuosi 2011 oli lääkärihelikopteritoiminnassa siirtymävuosi, jolloin tukiyhdistykset vielä vastasivat toiminnasta, jolloin lentotoimintaa rahoitettiin FinnHEMS Oy:n kautta ohjatulla valtionavustuksella. Vuoden 2012 alusta lähtien FinnHEMS on vastannut lääkärihelikopteritoiminnasta kokonaisuudessaan. FinnHEMS Oy:n toiminta on kokonaan valtion rahoittamaa ja valvomaa.

Medi-Helin FinnHEMSille ilmoittama rahoitustarve vuoden 2011 toiminnalle oli 2,4 miljoonaa euroa. Medi-Heli keräsi kansalaisilta lahjoituksina vuonna 2011 noin 8 miljoonaa euroa, josta vain noin puolet käytettiin lääkärihelikopteritoimintaan. Koska Medi-Heli ei suostunut palauttamaan saamaansa valtionapua vapaaehtoisesti, asia jouduttiin viemään välimiesmenettelyyn.

Välimiesoikeus katsoi, että Medi-Heli ry:n varallisuus olisi riittänyt lääkärihelikopteritoiminnan ylläpitämiseen, ja siksi Medi-Helin katsottiin nostaneen vuodelle 2011 rahoitusta vastoin sopimusta.

FinnHEMS Oy on tyytyväinen tuomioon ja siihen, että pitkä, miltei kaksi vuotta vienyt prosessi on saatu päätökseen.

Medi-Heli ry on tuomion mukaisesti palauttanut 23.12.2013 FinnHEMSille 1,27 miljoonaa euroa. Palautus sisältää oikeudenkäyntikuluja 60 000 euroa sekä korkoja 110 000 euroa. Kyseiset varat ovat osa FinnHEMS Oy:lle vuonna 2011 myönnettyä valtionapua (3 vuoden siirtomääräraha), ja ne käytetään valtionapupäätöksen edellyttämällä tavalla.

Medi-Heli ry:llä on edelleen kansalaisilta lahjoituksina kerättyä varallisuutta, jonka Medi-Heli ry voisi lahjoittaa lääkärihelikopteritoimintaan. Näin toimimalla varat tulisivat siihen tarkoitukseen, johon kansalaiset ovat lahjoituksensa antaneet.