OTKES:n tutkinta: Cora 200 Arius F -ultrien ohjekirjoissa puutteita

sysma_poliisiCora 200 Arius F -ultrakevyt ilma-alus syöksyi maahan Sysmässä 3. toukokuuta. Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille turvallisuustutkintalain mukaisen ilmoituksen tutkinnan aikana konetyypissä havaituista turvallisuuspuutteista.

Konetyypin lento-ohjekirjoista esiintyy sisällöltään vaihtelevia, hyväksymättömiä tai vanhoilla hyväksymismerkinnöillä varustettuja versioita. Joissakin puutteellisissa lento-ohjekirjoissa on lentokoneen rekisteritunnus, osassa ei.

Osasta ohjekirjoja puuttuu koneen oikean kuormauksen määrittämisessä tarpeellisia tietoja, kuten massojen momenttivarsien pituudet. Myös painopistealueen sallitusta vaihteluvälistä saattaa esiintyä ristiriitaisia tietoja.

"Ultrakevyiden lentokoneiden lentokäsikirjat eivOTKES_Ismo_Aaltonenät kerro välttämättä mitään sakkauksesta ja sen lähestymisen oireista", kertoi Suomen onnettomuustutkintakeskuksen ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen Lentoposti.fi:lle 12. elokuuta yleisilmailutapahtumassa Hauholla.

"Yleensä koneissa ole lainkaan sakkausvaroitusjärjestelmää. Lentokäsikirjoissa esitetyt sakkausnopeudetkaan eivät välttämättä pidä edes paikkaansa. Haasteita lisäävät myös maksimipainojen ylitys , jonka myötä sakkausnopeus kasvaa entisestään", päätti Aaltonen.

Myös Suomen ilmailuliiton puheenjohtaja Tapio Pitkänen peräänkuulutti tietoja ja taitoja sekä muistutti yhteisöllisyyden tärkeästä vaikutuksesta.

 

Kone käyttäytyy sakkauksessa yllättävästi

Tyyppitarkastukseen kuuluneiden koelentojen ja myöhempien kokemusten perusteella konetyypillä ei ole selvästi havaittavaa aerodynaamista sakkausvaroitusta. Lisäksi käyttäytyminen sakkauksessa saattaa olla yllättävää.

Sakkauksessa kone saattaa kallistua äkillisesti ja korkeuden menetys voi olla huomattavaa. Sakkausnopeus lennettäessä ylikuormalla ylittää lento-ohjekirjassa mainitut sakkausnopeudet.

Missään käytössä olevassa lento-ohjekirjassa ei ole mainintaa sakkausvaroituksesta, käyttäytymisestä sakkauksessa tai kuormauksen vaikutuksesta sakkaukseen.

Osa Cora 200 Arius F -koneiden voimassa olevista punnitustodistuksista on virheellisiä. Punnitustodistuksissa on käytetty virheellisiä momenttivarsia, sekä tyyppitarkastuksen kanssa ristiriidassa olevaa painopistealuetta. Lisäksi osassa punnitustodistuksista puuttuvat merkinnät mahdollisesta tasapainotusmassasta.

Koneista osa on punnittu vain pyörävarustuksessa, vaikka niitä käytetään kellukevarustuksessa tai päinvastoin. Punnitus on suoritettava vähintään ilmailumääräyksen AIR M5-10 mukaisesti viiden vuoden välein.

Mikäli koneen varustukseen tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat koneen painopisteasemaan tai perusmassaan, on ne dokumentoitava punnitustodistukseen ja huomioitava koneen kuormauksessa.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Liikenteen turvallisuusvirasto tiedottaa viipymättä Cora 200 Arius F -tyypin käyttäjille tutkinnan aikana havaitut turvallisuuspuutteet lento-ohjekirjoissa ja punnitustodistuksissa.

 

Lue myös: