Pitkä ammattiliitto Pron ja Finnairin välinen kiista päätökseen - lakkoa ei voi estää uhkasakoilla

HOTT_8Korkein oikeus antoi 10. maaliskuuta päätöksensä Finnairin ja ammattiliitto Pron välisessä kiistassa, jossa työnantaja esti vuonna 2012 toimihenkilöiden lakon miljoonien eurojen uhkasakoilla. Korkein oikeus totesi menettelyn lainvastaiseksi.


Korkeimman oikeuden päätöksen (KKO:2016:14) mukaan työnantajat eivät voi estää lakon aloittamista uhkasakkovaatimuksilla silloin, kun työehtosopimus on voimassa. Korkein oikeus antoi 10.maaliskuuta päätöksen Finnairin lakkokiistassa.

Kiistassa olivat vastakkain työnantajat Finnair Oyj, Finnair Engine Services Oy ja Finnair Technical Services Oy sekä työntekijäliitot Ammattiliitto Pro ry, Finnairin Tekniset ry ja Suomen Lentovirkailijat ry.

Annetun päätöksen mukaan Helsingin käräjäoikeuden vuonna 2012 antama väliaikainen turvaamistoimipäätös oli siis lainvastainen. KKO:n päätös ei kuitenkaan ollut yksimielinen

Korkeimman oikeuden mukaan turvaamistoimihakemus ei tässä asiassa ole liittynyt sellaiseen pääasiaan, jolla työtaistelutoimenpide kiellettäisiin. Näin ollen myöskään vastaavaa turvaamistoimea ei oikeuden mukaan olisi pitänyt määrätä vaan käräjäoikeuden olisi tullut jättää turvaamistoimihakemus tutkimatta.

Oikeuteen johtaneet tapahtumat alkoivat kesäkuussa 2012, kun Finnairin toimihenkilöt ilmoittivat aloittavansa lakon. Työnantaja haki Helsingin käräjäoikeudesta väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen, jolla kiellettiin lähes kolmen miljoonan sakon uhalla toimihenkilöitä aloittamasta lakkoa. Uhkasakon takia lakko peruuntui ja vuosia kestänyt oikeusprosessi alkoi.

Ammattiliitto Pro piti väliaikaista turvaamistoimipäätöstä lainvastaisena. Pron mielestä toimihenkilöiden lakkoa ei ollut ylipäänsä mahdollista estää tuomioistuimen päätöksellä. Pro kanteli päätöksestä Helsingin hovioikeuteen, joka jätti kantelun tutkimatta. Hovioikeuden päätöksestä valitettiin korkeimpaan oikeuteen.

Päätökseen meni neljä vuotta

Korkeimman oikeuden päätös on merkittävä, toteaa Pro tiedotteessaan. Sen mukaan työnantajat ovat väliaikaisilla turvaamistoimipäätöksillä pyrkineet ja estäneet lakko-oikeuden käyttämistä.

"Tänään annettu päätös asettaa pisteen tälle toiminnalle. Lakkoilua ei voi pysäyttää uhkasakoilla", Ammattiliitto Pron lakimies Kari Tiainen.

Tiaisen mukaan tapaus on karmaiseva esimerkki siitä, miten epäoikeudenmukaisella tavalla oikeusprosessit Suomessa voivat toimia.

Pron mukaan työnantajat saivat vuonna 2012 yhdessä päivässä käräjäoikeudelta turvaamistoimipäätöksen, jonka avulla he pääsivät miljoonien eurojen uhkasakolla haluamaansa lopputulokseen, eli eroon työnantajalle kiusallisesta lakosta.

Työntekijöillä kesti neljä vuotta saada oikaisu asiaan, vaikka muutoksenhakuprosessi laitettiin vireille heti päätöstä seuraavalla viikolla. Pro kertoo nostaneensa Finnairia vastaan myös vahingonkorvauskanteen perusteettomasta turvaamistoimesta. Sen käsittely on vielä kesken Helsingin käräjäoikeudessa.

KKO päätös 2016:14