PNR-matkustajatiedot jatkossa myös poliisille

EFHK_pax_2Matkustajarekisterin tietojen hyödyntämisellä on kasvava merkitys lainvalvonnassa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esityksen laiksi poliisin oikeudesta saada matkustajarekisterin (PNR) tietoja rikosten estämiseksi. Tavoitteena on antaa poliisille vastaavanlaiset tiedonsaantioikeudet kuin tullilla ja rajavartiolaitoksella. EU-tasolla PNR-tiedoista käydään useita neuvotteluita.

Erityisesti lentomatkustajia koskevien tietojen hyödyllisyyden havaitseminen rikollisuuden torjunnassa on johtanut siihen, että kasvava määrä valtioita pykii tehostamaan näiden tietojen hyödyntämismahdollisuuksia myös kansainvälisesti, asettamalla lentoliikenteen harjoittajille velvoitteita lentoliikenteen matkustajarekisterin tietojen (passenger name record eli PNR- tiedot) toimittamiseksi oman maansa lainvalvontaviranomaisille.

Suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaan tullilla ja rajavartiolaitoksella on oikeus saada tietoja yhteisöiltä ja yhtymiltä matkustajaa ja kulkuneuvon henkilökuntaa koskevista rekistereistä rikosten ehkäisyä ja tutkintaa varten.

Poliisin osalta ei ole erityisiä säädöksiä oikeudesta saada matkustajatietoja. Hankkeen tavoite on saada poliisille yhtäläiset oikeudet tietojen saantiin muiden PTR- viranomaisten (poliisi, tulli, raja) kanssa, jotta rikostorjunta tehostuisi.

Hallituksen esitys aiheesta on tarkoitus antaa eduskunnalle tänä keväänä. Lausuntokierros kestää 5.5. saakka.


EU:lla useita kahdenvälisiä PNR-luovutussopimuksia

EU:lla on voimassa kahdenväliset sopimukset PNR-tietojen luovuttamisesta Australian ja Amerikan Yhdysvaltojen kanssa. Sopimukset tulivat voimaan kesällä 2012. Neuvottelut tietojen toimittamisesta ovat parhaillaan käynnissä myös Kanadan kanssa.

Valtioneuvosto on kesäkuussa 2013 antanut selvityksen Venäjän määräyksestä lentoliikenteen matkustajatietojen luovuttamisesta. Myös useat muut EU:n ulkopuoliset maat ovat komission mukaan esittäneet tai aikovat esittää EU:n jäsenvaltioille vaatimuksia lentomatkustajia koskevien PNR- tietojen luovuttamisesta, esimerkkeinä Etelä-Korea, Japani, Qatar, Meksiko, Brasilia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat.