Pohjoismaiset lentäjät yhdessä kasvavia uhkia vastaan

StripesPohjoismaisten lentäjäyhdistysten johtajat tapasivat Helsingissä maaliskuun lopussa. Kaksipäiväisen tapaamisen tavoitteena oli parantaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa yhdistysten välillä. Lentäjäyhdistykset näkevät lentäjän ammatin alasajon uhkaavan myös ilmailun turvallisuuskulttuuria.

Lentäjän ammatti on jatkuvan paineen alla ulkoistusten ja alihankintatyön lisäämisen vuoksi. Omistautuminen ja pitkäaikainen sitoutuminen ovat lentoturvallisuuden kulmakiviä. Nykyinen suunta uhkaa vesittää nämä arvot.

Suomen Lentäjäliiton lisäksi kokouksessa olivat edustettuina Norjan, Tanskan, Ruotsin, Islannin ja Viron lentäjäyhdistykset.

Euroopassa on suuri määrä työttömiä lentäjiä lentoyhtiöiden konkurssien ja jatkuvan lentäjäkouluttamisen seurauksena. Lentoyhtiöt käyttävät tilannetta hyväkseen ja kehittävät monimutkaisia yrittäjä- ja vuokralentäjäkuvioita, joissa sosiaali- ja eläkemaksut jätetään lentäjän maksettaviksi, tai niitä ei makseta ollenkaan.

Pohjoismaissa yksilön työsuhde- ja sosiaaliturva ovat perinteisesti olleet korkealla tasolla. Niiden säilyttäminen myös lentäjille on kaikkien pohjoismaiden lentäjäyhdistysten ensisijainen tavoite.

Helsingissä järjestetty symposium oli ensiaskel sillä tiellä. Tällä hetkellä lentäjien työsuhdeturvaa heikennetään ja lentoyhtiöiden velvollisuuksia työnantajana hämärretään käyttämällä vuokratyövoiman välittäjiä. Usein tämä kohdistuu nuoriin ja kokemattomiin lentäjiin.

FPA_Sami_Simonen”Työvoiman vapaa liikkuvuus on hieno ajatus, mutta sillä on epätoivottuja seurauksia nykyisissä olosuhteissa”, toteaa Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja Sami Simonen.

”Se luo häikäilemättömille työnantajille mahdollisuuden valita ne maat, joissa palkkaus on edullisinta, työntekijöiden oikeudet vähäisiä ja niiden noudattamista on kaiken lisäksi vaikea valvoa. EU:n tulisi taata, ettei tämä ole mahdollista.”

”Lainsäädäntö on jätetty kansallisille hallituksille, joilla ei tunnu olevan keinoja kansalliset rajat ylittävän työllistymisen valvontaan ja ohjaukseen. Vastuu on jätetty yksittäisten lentäjien harteille, jotka vaatiessaan itselleen työsuhdeturvaa ja oikeutta järjestäytyä vaarantavatkin työpaikkansa.”, summaa Simonen.

Pohjoismaiset lentäjäyhdistykset päättivät mm. kehittää teknistä turvallisuustyötä yhdessä sekä tilastoida pohjoismaiden lentäjien palkkaukseen ja työoloihin liittyvää tietoa.