Rajavartiolaitos ja Meyer Turku Oy aiesopimukseen kahden ulkovartiolaivan rakentamisesta

Raja_vartiolaivaRajavartiolaitos ja Meyer Turku Oy ovat solmineet aiesopimuksen kahden uuden monitoimisen ulkovartiolaivan rakentamisesta. Alukset tulevat olemaan samankaltaisia kuin vuonna 2013 vesille laskettu ulkovartiolaiva Turva, joka on varustettu mm. helikopterikannella ja TRS 3D -ilmavalvontatutkalla.

Hankinnan toteuttamiseksi Rajavartiolaitos järjesti kevään 2021 aikana tarjouskilpailun, jonka voitti Meyer Turku Oy. Tarjouskilpailun voittaja valittiin ennalta määritettyjen vertailukriteerien mukaisesti. Syksyllä käytävien sopimusneuvottelujen päätteeksi tavoitteena on solmia lopullinen laivanrakennussopimus kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Raja_lento_turva_tutkaRajavartiolaitoksen Vartiolaiva 2025 -hankkeella korvataan kolme käytöstä poistuvaa vartiolaivaa, joiden elinkaaren jatkaminen ei enää ole kannattavaa. Uusien alusten merkitys Suomen merelliselle kokonaisturvallisuudelle tulee olemaan merkittävä.

”Tämä on erittäin tärkeä aiesopimus Meyer Turulle ja koko suomalaiselle laivanrakennusverkostolle. Olemme nousemassa koronan aiheuttamasta kriisistä ja tänään allekirjoitettu aiesopimus luo lisää vakautta tilauskirjaamme, joka ulottuu vuoteen 2026 asti. On myös erityisen hienoa, että Rajavartiolaitoksen kaltainen taho osoittaa näin luottamusta Meyer Turun telakkaan”, sanoo varatoimitusjohtaja Tapani Pulli.

schiebel_raja_0919_5Uusien alusten suunnittelussa huomioidaan nykyisen lippulaivan eli ulkovartiolaiva Turvan käytöstä saadut kokemukset ja kehitystarpeet, teknologian edistyminen, ympäristövaikutukset, sekä turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset. Näitä vuonna 2025 käyttöönotettavia kahta uutta vartiolaivaa kutsutaankin myös nimellä Turva 2.0.

Suomessa rakennettavat monitoimivartiolaivat tarjoavat kyvyt rajavalvontaan, meripelastukseen, massaevakuointeihin, ympäristövahinkojen torjuntaan, kansainvälisiin operaatioihin, alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen sekä erinäisten vaarallisten erityistilanteidenkin ratkaisemiseksi.

UAV_turva_RajaAluksiin voi tukeutua monenlainen venekalusto, erilaiset miehitetyt ja miehittämättömät ilma-alukset sekä muiden viranomaisten joukot ja tekniikka.

Monitoimivartiolaivasta käsin kyetään pelastamaan ihmisiä vedestä ja aluksista vaativissa olosuhteissa, ja laivan sisätiloihin mahtuu vähintään 600 ihmistä evakuoitaviksi. Meripelastushelikopterit voivat sekä laskeutua että tankata aluksella.

Itämerellä tehdään paljon rauhanomaista yhteistyötä erityisympäristövahinkojen torjunnassa ja lisääntynyt liikennöinnin volyymi edellyttää parempaa kalustoa. Uudet alukset tarjoavat kykyä myös pitkäkestoisiin operaatioihin ulkomerellä.

Ulkovartiolaivalta käsin voidaan johtaa kahta operaatiota yhtä aikaa. Kokonaistilannekuvan ylläpitämisen ja tehokkaan vuorovaikutuksen takaavat laivojen modernit tietoliikenneyhteydet sekä johtamisjärjestelmät. Uudet alukset ovat Suomen viranomaisten keskeinen työkalu Itämerellä.

 Raja_lento_H215_turvalla”Kahden monitoimisen ulkovartiolaivan hankinta on välttämätöntä jo käytöstä poistuvien alusten korvaamiseksi. Hankinnalla saatetaan Suomen valmius merellisissä turvallisuustehtävissä toimintaympäristön haasteiden edellyttämälle tasolle. Uusien laivojen suunnittelussa huomioidaan VL Turvan käyttökokemukset, uuden teknologian mahdollisuudet, alusten ympäristövaikutukset sekä Suomen turvallisuusympäristön muutos", toteaa Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö kontra-amiraali Markku Hassinen.

Raja_lento_Turva_1Vartiolaiva 2025 -hanke varmistaa Suomen valmiuden laaja-alaisissa merellisissä tehtävissä 30 vuodeksi. Uusista aluksista tehdään myös polttoainejoustavia, jolloin tulevaisuuden vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöön ottaminen on mahdollista.

Rajavartiolaitos on läsnä merellä kaikissa olosuhteissa vuoden jokaisena päivänä. Rajavartiolaitos vastaa rajavalvonnasta, meripelastuksesta, ympäristövahinkojen torjunnasta sekä lukuisista muista tehtävistä. 

Rajavartiolaitos osallistuu alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen sekä sotilaalliseen maanpuolustukseen yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa. Lisäksi Rajavartiolaitos tukee myös muita viranomaisia heidän tehtävissään merellä ja saaristossa.

MVX_dornieritRajavartiolaitos on lähivuosina hankkimassa myös uusia valvontalentokoneita MVX-hankkeessa. Lentokone- ja laivahankinnat tukevat ja täydentävät toinen toistaan. Hankintojen myötä Rajavartiolaitos pystyy sekä toteuttamaan omia tehtäviään että palvelemaan muita viranomaisia nykyistäkin tehokkaammin, nopeammin ja varmemmin sekä varautuu tulevaisuuden uhkiin. MH

Lue myös: