Rovaniemen lentoasema sai uuden ympäristöluvan

Finavia_EFROPohjois-Suomen aluehallintovirasto päätti Rovaniemen lentoaseman ympäristöluvasta 30.12.2011. Lupa mahdollistaa alueen matkailu- ja muita elinkeinoja tukevan lentoliikenteen kehityksen pitkälle tulevaisuuteen. Päätöksen myötä kaikkien Lapland Airports –lentoasemien ympäristöluvitus on nyt valmis.

Finavia on tehnyt lentoasemillaan pitkäjänteistä työtä ympäristövaikutusten hallitsemiseksi. Rovaniemen ympäristöluvan mukaan käytetyt toimenpiteet ovat oikeita. Lupamääräykset edellyttävät kuitenkin eräitä lisäselvityksiä toiminnan kehittämismahdollisuuksista sekä monipuolista ympäristötarkkailua ja raportointia.

Lupapäätöksen mukaisesti Finavia laatii vuoden 2012 syyskuun loppuun mennessä propyleeniglykolipäästöjen lyhyen aikavälin hallintasuunnitelman ja laajentaa sitä vuonna 2015. Propyleeniglykoli, jota maahuolintayhtiöt käyttävät lentokoneiden jäänpoistossa ja –estossa, ei ole haittaluokiteltu aine, mutta aiheuttaa vesistöissä hapen kulumista ja hajua.

Kiitotien liukkaudentorjunta-aineiden aiheuttaman kuormituksen vesiin ei tule olennaisesti lisääntyä nykyisestä, ottaen huomioon lentoturvallisuus ja sääolosuhteet. Urean käyttö kiitotiellä on kielletty. Liukkaudentorjunnassa Finavia on 1990-luvulta lähtien käyttänyt nykyaikaisia asetaatti- ja formiaattipohjaisia aineita, jotka eivät sisällä ravinteita ja hajoavat nopeasti ympäristössä.

Lentoasema sijaitsee kaupungin pohjoispuolella siten, että kiitotien suunta on keskustaan. Melun vaikutusten vähentämiseksi on öisin klo 22.00–07.00 tehtävä laskeutumiset pohjoisen suunnasta ja lähdettävä lentoon pohjoiseen. Voimakkailla tuulilla tästä voidaan poiketa.

Lupapäätös on yhteinen Finavialle ja Ilmavoimien esikunnalle, kuten muillakin yhteistoimintalentoasemilla. Lupamääräykset on määritelty ja osoitettu kummallekin erikseen. Luvan tarkistamista koskeva hakemus on tehtävä vuonna 2022.