Savolinnan lentoliikenteen kilpailutus käynnissä - liikenne voisi alkaa jo lokakuussa 2021

SVL_airport_2Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ilmoitti tammikuussa 2021 kilpailuttavansa kuuden kotimaanlentoreitin operaattorit. Nyt näistä viimeisen eli Savonlinnan ja Helsingin välisen lentoreitin kilpailutus on käynnissä. Tavoitteena on käynnistää lentoliikenne Savonlinnasta aikaisintaan lokakuussa 2021.

Traficom hakee kilpailutuksessa operaattoria lentämään maanantaista-torstaisin kaksi edestakaista lentoa ja perjantaisin yhden edestakaisen lennon Savonlinnan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille. Arkipyhiä ja niitä edeltäviä arkipäiviä lennettäisiin yksi edestakainen lento perjantaiaikataulun mukaisesti. Edellisten lisäksi ehdoissa on muitakin hyväksyttyjä poikkeamia. Myös lisävuoroja on mahdollista lentää.

Lentoliikenne kilpailutettavalla reitillä alkaisi aikaisintaan 4. lokakuuta 2021, ja kauden pituus on vuoden 2024 joulua edeltävän viikon loppuun asti. Kaikkiaan edestakaisia lentoja olisi vuosittain noin 400 kappaletta.

Savonlinnan lentoasemalle suunnitellaan kiitotieremonttia, joka toteutuisi toukokuusta juhannukseen vuonna 2022. Kiitotieremontin aikana ei ole lentoliikennettä, eikä ajalta makseta korvausta.

Edellinen sopimus reittivälillä alkoi 8. tammikuuta 2018 ja sopimus olisi ollut voimassa 18. joulukuuta 2020 saakka, mutta liikennöinti kuitenkin keskeytyi huhtikuussa 2020 koronaviruspandemian johdosta.

"Koronan takia lentoyhteyttä Savonlinnan ja Helsingin välillä ei ole ollut yli vuoteen, mutta nyt saamme sen taas syksyllä käynnistettyä uuden kilpailutuksen myötä", kertoo johtaja Pipsa Eklund.

Tarjouskilpailu päättyy 30.8.2021. Kyseessä on yhteisrahoitteinen hankinta, ja sen kustannuksista vastaavat valtio ja Savonlinnan kaupunki.

”Säännöllinen lentoliikenneyhteys koetaan erittäin tärkeäksi Savonlinnassa sijaitsevan kansainvälisen teollisuuden ja yrityselämän kannalta, ja on erittäin hyvä, että kilpailutus voidaan nyt aloittaa”, kertoo Savonlinnan kaupungin vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen.

Savonlinnan kaupungin osuus ostoliikennepalvelun ostamisesta on vähintään 50 prosenttia kustannuksista. Valtion vuosien 2021-2024 talousarvion kehyksissä on tarkoitukseen varattu miljoona euroa vuodessa kattamaan sopimuksesta valtiolle aiheutuvia kuluja.

Jos valtio tai Savonlinnan kaupunki ei varaa tarvittavia määrärahoja, liikennöinti lakkaa ilman eri toimenpiteitä seuraavan vuoden alussa eikä liikennöintikorvausta enää makseta.


V
aatimuksia lentoyhtiölle ja käytettävälle lentokonetyypille

SVL_1Traficomin asettama julkisen palvelun velvoite asettaa minimitason kilpailutukseen osallistuville lentoyhtiöille. Kaikilla EU:n alueelle sijoittuneilla lentoyhtiöillä, jotka täyttävät kilpailutuksen vähimmäiskriteerit, on mahdollisuus jättää tarjouksensa.

Lentoyhtiöillä on tarjousta tehtäessä oltava vähintään kahden vuoden kokemus säännöllisestä, yhtäjaksoisesta matkustajareittilentoliikenteen harjoittamisesta EU:n alueella vuosien 2015-2021 aikana. Vaatimus koskee myös mahdollista tarjoajan alihankkijaa.

Kilpailutukseen osallistuvan operaattorin tarjoamassa lentokoneessa tulee olla vähintään 19 matkustajapaikkaa. Aiemmin yhteyttä on hoidettu vähintään 29 paikkaisella lentokoneella. Tuolloin käytössä oli Saab 340 -kalustoa.

Uusi operaattori voisi pienemmän paikkamäärän perusteella käyttää esimerkiksi BAE Jetstream-, Fairchild Swearingen Metroliner- ja Embraer EMB 110 Bandeirante -koneilla. Osalla näistä on operoitu kotimaassa aiemminkin ja operaattoreita ovat olleet ainakin Finnaviation, WasaWings ja Air Botnia.

Traficom on asettanut myös erityisiä suorituskykyvaatimuksia Savonlinnan operointiin, sillä lentoasemalla on käytössä ainoastaan PBN-toimintaympäristö eli konventionaalisia mittarimenetelmiä ei ole käytettävissä. Lentoasemalle ja lentoasemalta toimiminen edellyttää vähintään RNP APCH -kyvykkyyttä ja -kelpoisuutta, koska ILS-tarkkuusmittarilähestymismenetelmä on poissa käytöstä.

RNAV STAR tai RNAV SID -menetelmien käyttäminen edellyttää RNAV 1 -kelpoisuutta ja sensoreista ainoastaan GNSS on tuettuna. Helsinki-Vantaan lähestymisalueella on RNAVSTAR -menetelmissä on tarjolla myös DME/DME-toiminto.

Kaikki lähestymismenetelmät PBN-toimintaympäristössä edellyttävät RNP APCH -kelpoisuutta mukaan lukien ILS ja LOC -menetelmät, koska niissä alku-, väli- ja keskeytetty lähestyminen perustuvat RNP-toiminnallisuuden hyödyntämiseen.

APV Baro-VNAV -lähestyminen LNAV/VNAV -minimiin edellyttää lisäksi APV Baro-VNAV -kelpoisuutta APV/SBAS -lähestyminen LPV-minimiin edellyttää SBAS-vastaanotinta ja -kelpoisuutta.

Mahdollisen kalustorikon varalta tarjoajan on pystyttävä toimittamaan tarjouspyynnön ehdot täyttävä liikennöintikalusto reitille 24 tunnin kuluessa

Lennoilla matkustajan tulee veloituksetta matkan kestosta riippumatta saada ruumaan 20 kg kuljetettavaksi jätettävää matkatavaraa sekä 8 kg käsimatkatavaraa.


Matkustajamäärät ja lippujen hinnoittelu

SVL_airport_1Tarjousta annettaessa vuoden 2021 matkustajamäärän keskiarvoksi on oletettava 5 matkustajaa per lento. Määrä perustuu vuoden 2019 ja 2020 tammi-helmikuun matkustajamääriin nyt kilpailutettavalla reitillä. Vuoden 2019 aikana Savonlinna-Helsinki -reittivälillä matkusti noin 10 500 matkustajaa.

Edellämainitut arviot matkustajamääristä eivät kuitenkaan ole sitovia lipputulotuoton kannalta. Vuoden 2019 liikenteessä on ollut hieman alle 10 matkustajaa lentoa kohden eivätkä vuoden 2020 matkustajamäärät eivät ole vertailukelpoisia johtuen Covid 19-pandemian keskeyttämästä lentoliikenteestä Savonlinna-Helsinki välillä.

Osana kilpailutusta Traficom ja Savonlinna ovat määritelleet lentolippujen kattohinnat sekä tietyt matkaketjun sujuvuuteen liittyvät, lentotoiminnan harjoittajan vastuulla olevat asiat. Yhdensuuntainen lippu voi maksaa korkeintaan 200 euroa, edestakainen 300 euroa sisältäen kaikki verot ja maksut. Myös lipunmuutos sisältyy hintaan. Tämän lisäksi tarjolla tulee olla halvempia lipputyyppejä vähintään 40 prosenttia lippumäärästä. Keskimääräinen lipunhinta on ollut aiemmin 60 euroa.

Lentoliikenteen harjoittajalla tulee olla käytössään kansainvälinen Suomessa voimassa oleva paikanvaraus- ja lipunkirjoitusjärjestelmä sekä IATA-interlinesopimus mukaan lukien jatkoyhteyden läpihinnoittelu ja matkatavaroiden jatkoselvitys.

Lisäksi lentoliikenteen harjoittajalla tulee olla ainakin yhden Helsinki-Vantaan lentoasemalta ulkomaankohteisiin lentävän yhtiön kanssa jatkoyhteyksien läpihinnoittelua koskeva ns. Special Prorate Agreement -yhteistyösopimus.

Lue myös: