Suomen ja Viron FINEST-lennonvarmistusyhteistyö etenee - Thales toimittaa TopSky-järjestelmän

EFHK_APP_4Suomen ja Viron lennonvarmistusyhtiöt  ANS Finland ja EANS ovat jo vuosien ajan kehittäneet ns. FINEST-yhteistyötä. Nyt lisääntyneen lentoliikenteen ja yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan vaatimuksiin vastatakseen yhteistyötä kehitetään entisestään. Osapuolet solmivat Thalesin kanssa sopimuksen yhteisen TopSky ATC -järjestelmän toteuttamisesta.

ANS Finland ja EANS hakevat yhdessä kustannussäästöjä ja lentoliikenteen sujuvoittamista yhtenäisen ilmatilan mahdollisuuksilla. Siihen liittyvän järjestelmäkehityksen määrittely ja kaupallinen tarjous oli vastaanotettu jo loppuvuodesta 2018. Osapuolet allekirjoittivatkin yhteissopimuksen Thalesin kanssa World ATM Congressissa Madridissa 13. maaliskuuta 2019.

Raine_Luojus”EANS ja ANS Finland ovat tehneet yhteistyötä eri osa-alueilla vuodesta 2005 lähtien. Meillä on samankaltainen kulttuurinen tausta, mutta meidän on vahvistettava asemaamme Suomenlahden alueella. Siksi FINEST-ohjelma on looginen jatkumo yhteistyöllemme”, kommentoi ANS Finlandin toimitusjohtaja Raine Luojus.

”FINEST-ohjelman tavoitteena on yhdenmukaisen, dynaamisen, kustannustehokkaan ja kilpailukykyisen rajat ylittävän lennonvarmistuspalvelun tarjoaminen ilmatilan käyttäjille. Ohjelman tavoitteena on tarjota joustavuutta liikennöintiaikoihin, tuottaa kustannusetuja ja parantaa ilmatilan käyttäjille tarjottavaa palvelua”, kertoi puolestaan EANS:n toimitusjohtaja Tanel Rautits.

Puitesopimus ANS Finlandin edeltäjän ja EANS:n välillä solmittiin jo vuonna 2014. Viimeisen vuoden aikana molemmat yhtiöt ovat tehneet paljon työtä teknisellä ja operatiivisella puolella. Erityisesti on haettu mahdollisia esteitä, jotka estäisivät yhteistyön laajentamisen.

 Suomessa ja Virossa on käytössä jo nykyisin samankaltaiset mutta erilliset Thales TopSky -järjestelmät (entinen Eurocat 2000). Molemmilla on nykyisinkin identtiset ohjelmistot ja pieniä eroja löytyy vain käyttöliittymistä. Lennonvarmistusyhtiöt ovat tehneet yhteistyötä ylläpidon ka kehityksen osalta jo 4-5 vuotta. Jatkossa lentotietojen käsittelyjärjestelmä olisi yhteinen.

ANSF_ATCC_HELTietä yhteistyöhön on tasoitettu mm. kielipalveluvaatimuksen poistumisella lentopinnan FL95 yläpuolella tammikuusta 2018 lähtien.Teknisen toteutuksen osalta Viron järjestelmä kytkettäisiin Helsinki-Vantaan ja yhteistoimintakenttien vastaaviin järjestelmiin. Tutkadataa ja muuta tietoa jaetaan osapuolten kesken jo nykyisin. Edellisten lisäksi myös työvuorosuunnittelua koordinoidaan.

Malli jolla yhteistyössä on määrä lähteä liikkeelle on ns. ostopalveluperiaate. Käytännössä siis jos Viron lennonvarmistusyhtiö antaisi palvelua Suomeen niin vastuu on ANS Finlandilla. Rajat ylittävä palvelu vaatii myös työmenetelmien yhtenäistämistä.

ANS Finlandin mukaan koko konsepti on ollut ulkopuolisen toimija Helioksen analysoitavana. Laajassa katselmuksessa oli vahvasti läsnä myös juridiikka. Hankkeen kuvataan olevan juuri sellainen kuin mitä EU haluaa lennonvarmistusyhtiöiden tekevän.

Marraskuussa 2018 ANS Finland aloitti keskustelut sidosryhmien kuten Ilmavoimien ja ilmailuviranomaisen kanssa. Operatiivisesti ja teknisesti yhteistyön laajentamiselle ei ollut esteitä.

Rajat ylittävästä palvelusta huolimatta täysin itsenäisiin lennonvarmistuspalveluihin voidaan siirtyä lyhyellä varoitusajalla. Sen mahdollistaa itsenäinen lennonvarmistus- ja kommunkaatiojärjestelmä sekä paikallinen valvonta- ja lentotietojen prosessointi. Niiden lisäksi on myös varmistettava tietotaidon säilyminen ja riittävä henkilöstö.

 Tavoiteaikataulun mukaan FINEST-hankkeen osalta tekninen valmius valtakunnan rajat ylittävän lennnovarmistuspalvelun antamiseksi sekä jatkuvuuden varmistamiseksi olisivat kunnossa vuoden 2020 aikana.

ANSF_logoVuonna 2021 ANS Finlandilla ja EANS:llä olisi valmius tuottaa lennonvarmistuspalvelua ilmatilan rajat ylittävillä alueilla ja myös tukitoimien tarjoamisen valmius myös laajemmalle yhteistyölle.

ANS Finland ja EANS ovat mukana myös Pohjois-Euroopan ilmatilalohkon yhteistyöhankkeessa NEFAB:issa. Osapuolilla on myös koulutusyhteistyötä ja Viron lennonjohtajia on koulutettu Helsinki-Vantaan Avia Collegessa.

Lue myös: