Suomen suurin kuntalaisaloite Malmin lentoasemasta kaupunginvaltuuston käsittelyyn

Malmi_opaste_1Malmin lentoaseman ilmailukäytön jatkamista puoltava kuntalaisaloite tulee Helsingin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi keskiviikkona 30. maaliskuuta. Kyseisen aloitteen allekirjoitti kaikkiaan 13 197 helsinkiläistä.  

Malmin lentoaseman jatkoa puolustavan Suomen suurimman kannatuksen saanut kuntalaisaloite ylitti kirkkaasti jatkokäsittelyltä vaadittavan kahden prosentin osuuden kaupungin asukasmäärästä.

Malmi_havainnekuva_yleis2015_1Malmin lentoasema on pääkaupunkiseudun ainoa lentokenttä, joka pystyy palvelemaan kansainvälistä liikelentotoimintaa ja muuta kevyttä ilmaliikennettä vapaalla aikataululla.

Malmin kentälle ei ole liikenteellisesti toimivia korvaavia vaihtoehtoja. Suomen yleisilmailun operaatioista yli 44 prosenttia tapahtuu Malmilla.

Lentoasemaa uhkaa sulkeminen ja Helsingin suunnittelema asuntotuotanto 25 000 ihmisen tarpeisiin.

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Elokuussa 2014 kuntalaisaloite.fi -palvelussa julkaistu kunnan asukkaan aloite Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä luovutettiin kuntaan lokakuussa 2015.

Kaupunginhallitus johtaa Helsingin kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä vastaa valtuuston päätösten toimeenpanosta ja päätösten lainmukaisuuden valvonnasta.

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Kaupunginhallitus esitti kokouksessaan 21. maaliskuuta, että aloite ei antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin ja katsoi sen osaltaan siten loppuun käsitellyksi. Kannan kaupunginhallitukseen oli valmistellut kaupungin virkamieskunta.

 Kyseisessä kaupunginhallituksen kokouksessa tuotiin esille myös toinen vaihtoehto, jonka mukaan olisi syytä selvittää asioita kuntalaisaloitteen pohjalta ja muodostaa sekä ilmaista kanta kuntalaisaloitteen faktoihin ja näkemyksiin.

Esille nostettiin erityisesti  Euroopan kulttuuriperintöä vaalivan Europa Nostra-järjestön julkistus, jonka mukaan  Malmin lentoasema on yksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta.

Helsinki_Hernesaari_Malmi_2016Toinen merkittävä selvitystyön jatkamisen peruste oli rakentamisen ja lentotoiminnan mahdollistavat selvitystyö, jossa Malmin lentokenttä kehitettäisiin bisnes- ja yrityspuistoksi.

Helsingin ylin päättävä elin on kuitenkin kaupunginvaltuusto, joka käsittelee asiaa keskiviikkona 30. maaliskuuta. Valtuustossa on 85 jäsentä, jotka edustavat eri poliittisia ryhmiä. Kaupunginvaltuusto voi tehdä päätöksen toisin kuin kaupunginhallitus on esittänyt.


Helsinkiläiset toivovat lentokentälle jatkoa

Malmi_eduskunta_3TNS Gallupin vuonna 2014 toteuttaman kyselyn mukaan helsinkiläisistä 67 prosenttia kannattaa lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä ja vain 15 prosenttia haluaa valjastaa sen asuntorakentamiseen.

”Toivomme valtuuston tässä vaiheessa palauttavan asian uudelleen valmisteltavaksi. Malmin lentoasema on nyt tunnustettu kansainvälisesti merkittäväksi uhanalaiseksi kohteeksi, ja Euroopan unionin asiantuntijat saapuvat vielä tänä keväänä laatimaan suunnitelmaa siitä, miten historiallisesti merkittävä kohteemme voidaan säilyttää", sanoi Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Kuntalaisaloite: Malmin lentoasema on säilytettävä ilmailukäytössä

Lue myös: