Suomi ja Viro uusivat meri- ja lentopelastussopimuksen

ohhvg_rajavartiolaitosSuomen ja Viron meri- ja lentopelastuksesta vastaavat viranomaiset allekirjoittivat uuden meri- ja lentopelastuksen yhteistoimintapöytäkirjan. Suomessa meripelastustoiminnasta vastaa Rajavartiolaitos ja lentopelastuksesta Finavia.

Nyt allekirjoitettu pöytäkirja korvaa vuonna 2003 solmitun uuden meri- ja lentopelastuksen yhteistoimintapöytäkirjan ("Cooperation Protocol between the Estonian and Finnish Competent Authorities, providers of Aeronautical and Maritime Search and Rescue Service") pöytäkirjan, jolla täydennetään Viron ja Suomen välillä vuonna 1998 solmittua meri- ja lentopelastuksen yhteistyösopimusta.

Pöytäkirjan allekirjoitti Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen, Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtaja Kari Wihlman ja Viron poliisi- ja rajavartiolaitoksen päällikkö Elmar Vaher.

Keskeisenä tavoitteena on sopia erilaisiin meri- ja lentopelastustehtäviin liittyvät yhteistyömenetelmän Suomen ja Viron meripelastuksen johtokeskusten ja lentopelastuskeskusten välillä. Pöytäkirja ei merkittävästi muuta nykyisin käytössä olevia yhteistyömalleja.

 

Suomen Meri- ja lentopelastus

MRCC_rajavartiolaitosSuomessa johtava meripelastusviranomainen on Rajavartiolaitos, jonka ohella muut viranomaiset osallistuvat pelastustoimiin.

Suomen meripelastustoimen vastuualue ulottuu Suomen aluevesirajan ulkopuolelle, kansainvälisellä merialueella Ruotsin, Venäjän ja Viron vastuualueen rajoihin saakka. Tämä raja on yhtenevä lentotiedotusalueen (FIR, Flight Information Region) kanssa.

Meripelastustoimen vastuualueen rajoista on sovittu naapurivaltioiden kanssa solmituilla meripelastustoimen- ja lentopelastuspalvelun kahdenvälisillä yhteistoimintasopimuksilla.

Aluelennonjohto_1Lentopelastuspalvelua Suomen etsintä- ja pelastusalueella (SRR) johtaa ja koordinoi Suomen lentopelastuskeskus (ARCC). Lentopelastuspalvelun vastuualueena on Suomen lentotiedotusalue FIR Finland.

Lentopelastuskeskus sijaitsee Suomen aluelennonjohdon yhteydessä.

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun järjestämisestä kansainvälisillä vesillä, toisen valtion alueella samoin kuin yhteistyössä naapurivaltioiden kanssa on sovittu Suomen naapurivaltioiden kanssa solmimissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Lisäksi arktistenalueiden pelastustoimesta on olemassa Arctic Council sopimus Kanadan, Tanskan, Suomen,Islannin, Norjan, Venäjän, Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa.