Suomi osallistuu Euroopan puolustusviraston satelliittipalvelujen hankintajärjestelyyn

EDA_logoSuomi on 28. tammikuuta 2015 liittynyt puolustusministeri Carl Haglundin päätöksellä Euroopan puolustusvirasto EDA:n satelliittipalveluhankintajärjestelyyn. Suomi tarvitsee satelliittikapasiteettia kansainvälisessä yhteistyössä sekä kriisinhallintaoperaatioiden yhteyksien turvaamiseksi.

Yhteishankintajärjestelyyn liittyvät valtiot valtuuttavat EDA:n toimimaan yhteishankintayksikkönä yhteishankinnan kohteena olevassa yhdessä tai useammassa puitesopimuksessa.

Yhteishankintajärjestely on osa Euroopan puolustusviraston "Pooling and sharing" -toimintaa, jossa suorituskykyjä tuotetaan yhteiseen käyttöön. Yhteishankintajärjestelyyn osallistuu Suomen lisäksi kymmenen EU:n jäsenvaltiota.

EDA tulee yhteishankintajärjestelyn perusteella kilpailuttamaan yhteishankinnan kohteena olevan yhden tai useamman puitesopimuksen. Yhteishankintajärjestelyyn liittyminen ei velvoita Suomen puolustusvoimia tilaamaan yhteishankinnan kohteena olevan yhden tai useamman puitesopimuksen perusteella.

EDA:n European Satellite Communication Procurement Cell (ESCPC) -hankkeesta on tehty vuonna 2012 puitesopimus Astriumin kanssa. Vuonna 2013 hankkeessa oli tehty tilauksia miljoonan euron arvosta ja käynnistäjävaltioiden Ranskan, Italian, Puolan, Romanian ja Englannin lisäksi mukaan olivat liittyneet Belgia, Suomi ja Luxemburg.

ESCPC tarjoaa valtiollisille käyttäjille luotettavia GOVSATCOM (Governmental Satellite Communications) -yhteyksiä yli 100 satelliitin avulla. Kolme yhteyksien päätuottajaa ovat Intelsat, Eutelsat ja SES. Mukana on myös monia alueellisia toimijoita.

Osallistuvat valtiot hyväksyivät yleiset määritykset vuoden 2014 aikana. EDA valmistelee tutkimuksiaan, joiden avulla jäsenvaltioille voitaisiin tarjota teknisiä ratkaisuja vuoden 2016 lopulla tai vuoden 2017 alussa.

Kaupallisilta markkinoilta hankittavaa satelliittikapasiteettia on tarkoitus käyttää puolustusvoimien kansainvälisissä tehtävissä tarvittaviin yhteystarpeisiin Suomen ja kohdealueen välillä.

Yhteisesti hankittavalla kapasiteetilla on mahdollisuus vähintään 10 - 20 prosentin säästöihin.

Lue myös: