Syke ja Rajavartiolaitos osallistuvat öljyntorjunnan testaus- ja havainnointioperaatioon Norjan rannikolla

Raja_Dornier_over_HELSuomen ympäristökeskus (SYKE) ja Rajavartiolaitos osallistuvat 13.- 16. kesäkuuta Pohjanmerellä Norjan Stavangerin alueella Oil on water 2016 -öljynhavainnointioperaatioon. Nelipäiväisessä operaatiossa mereen lasketaan erilaisia öljyjä kaikkiaan 208 m3 ja öljyntorjunta-alukset keräävät öljyn merestä.

Oil on Water 2016 -harjoitukseen liittyy öljyhavainnointi satelliitein sekä lentovalvonnan ja miehittämättömien ilma-alusten avulla.

Suomi osallistuu lentovalvontatehtävään Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontalentokoneella, johon SYKE on hankkinut öljyhavainnointilaitteiston. Lentokoneen tehtävänä on öljyntorjunta-aluksen opastus torjuntatehtävässä ja erilaisten testattavien torjuntalaitteiden tehokkuuden tarkkailu ilmasta.

”Vaikka ympäristönsuojelun näkökulmasta öljyn kaataminen mereen tuntuu omituiselta ovat Norjan viranomaiset päätyneet siihen, että tällaista vuotuista harjoitusta tarvitaan öljyntorjunta- ja havainnointilaitteiden toimivuuden varmistamiseksi todellisen öljyvahinkojen varalta", sanoo  SYKE:n ympäristövahinkojen torjunnan ylitarkastaja Heli Haapasaari.

Raja_Dornier_in_1Norjassa joudutaan varautumaan erityisesti raakaöljyvuotoihin avomerellä laajojen öljyn- ja kaasuntuotantoalueiden vuoksi”.

Pohjanmerellä on tapahtunut laajojakin öljypäästöjä ja niihin varautumiseen on panostettu. Osa varautumista on harjoitella avomerellä öljypäästöjen avulla, jolloin erilaisten mekaanisten keräinten tehokkuudesta saadaan suoraa tietoa.

”Suuren öljypäästön havainnointi on Rajavartiolaitoksen lentokoneen miehistölle harjoituksen arvokkain osa, sillä valvontalaitteita ei ole jouduttu käyttämään todellisessa onnettomuudessa suurten öljymäärien havainnointiin", korostaa Rajavartiolaitoksen yliluutnantti ja Dornier-koneen ohjaaja Petri Jantunen

Raja_Dornier_closeup_2"Avomerellä tapahtuneen öljypäästön havaitseminen nopeasti antaa torjuntaorganisaatiolle arvokasta aikaa käynnistää torjuntatoimet alueella. Uudet sensorijärjestelmät ja myös olemassa olevien havainnointilaitteiden toiminnan varmistaminen oikeassa ympäristössä on paras tae sille, että todellisessa onnettomuustilanteessa öljy löydetään heti”, jatkaa Jantunen.

Myös laitteita käyttävien operaattoreiden kannalta harjoitus on tärkeä, koska näin pienennetään väärien hälytysten lukumäärää. Tiedossa on, että suuri osa kesäaikana satelliitilla havaituista oletetuista öljypäästöistä varmentuu tarkastuskäynnillä joksikin muuksi, tavallisimmin leväkukintojen aiheuttamaksi ilmiöksi.

Suomen Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontakone lentää harjoitusalueella tapahtuman kaikkina päivinä ja testaa laitteitaan. Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat osallistuvat lennoille ja seuraavat torjuntatoimia johtokeskuksessa Norjan Stravangerissa.