Tarjouskilpailu Helsingin ja Savonlinnan välisen lentoreitin liikennöinnistä on käynnissä

LVM_LOGOLiikenne- ja viestintäministeriö pyytää lentoyhtiöiltä tarjouksia Helsingin ja Savonlinnan väliselle lentoreitille. Käynnissä olevan tarjouskilpailun mukaan reittiliikenne voisi alkaa lokakuussa 2014.

Tarjous voidaan hyväksyä sillä edellytyksellä, että valtion talousarviossa on osoitettu riittävästi varoja kyseiselle liikenteelle ja että Savonlinnan kaupunki sitoutuu hankerahoitukseen siltä osin kuin valitulle lentoliikenteen harjoittajalle maksettava korvaus ylittää valtion talousarviossa vuosittain varatun määrärahan.

Lentoyhtiöiltä pyydetään tarjouksia säännöllisen reittiliikenteen harjoittamiseksi 1.10.2014 – 19.12.2015. Tiettyinä juhlapyhinä ja kesälomakaudella elokuun alussa liikennöintiä ei kuitenkaan olisi.

Tarjouskilpailusta on ilmoitettu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 3. kesäkuuta 2014. Tarjousten viimeinen jättöaika on 61 päivää ilmoituksen julkaisupäivästä.

Kyseessä on lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus. Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti 2014/C 166/06.

Reitille on vuonna 2013 asetettu julkinen palveluvelvoite ajanjaksolle 1.1.2014 – 31.12.2015. Julkisessa palveluvelvoitteessa määrättiin muun muassa vuorotiheydestä, koneen paikkamäärästä ja lippujen enimmäishinnasta.

Vuonna 2013 järjestetyssä tarjouskilpailussa liikenteenharjoittajaksi valittiin Flybe Finland Oy, jonka oli määrä hoitaa kolmiolentoyhteyttä Helsingin, Varkauden ja Savonlinnan välillä. Tarjouskilpailu kuitenkin keskeytettiin, koska Varkauden kaupunki ei halunnut rahoittaa lentoyhteyttä.

Lue myös: