Uusi avoimen datan kansallinen ilmakuvausohjelma käynnistyy

EFHK_talvellaMaanmittauslaitos tekee ilmakuvaukset vuodesta 2016 lähtien Kansallisen kuvausohjelman mukaisesti. Siinä yhdistetään Maanmittauslaitoksen, Suomen metsäkeskuksen ja Maaseutuvirastonkuvaustarpeet suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi. Ajantasaisten ilmakuvien saatavuus paranee ja kuvat kaikkien käytössä avoimena datana.

Ohjelman avulla varmistetaan ajantasaisten ilmakuvien saatavuus koko maan kattavasti ja tasaisin väliajoin. Suomi jaetaan ennalta määriteltyihin alueisiin, jotka ilmakuvataan aina viiden vuoden välein. Pohjoisimmassa Lapissa ilmakuvauskierto on kymmenen vuotta.

Ilmakuvat ovat oleellinen osa yhteiskunnalle välttämätöntä perusinfrastruktuuria. Ilmakuvia hyödynnetään lukuisissa suunnittelutöissä, paikkatietojen päivittämisessä ja erilaisten sovellusten sekä visualisointien pohjatietona.

Ilmakuvausohjelma_1Yhdistämällä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kuvien hankinta sopimuspohjaisesti kansalliseksi kuvausohjelmaksi tehostetaan kuvien hankintaa edelleen, parannetaan tuoreiden ilmakuva-aineistojen saatavuutta ja edistetään kuvien käyttöä laajemminkin yhteiskunnassa.

Maanmittauslaitos hyödyntää ilmakuvia Maastotietokannan päivittämisessä. Maaseutuvirasto ylläpitää ilmakuvien avulla peltolohkorekisteriä. Suomen metsäkeskus käyttää ilmakuvia metsävaratiedon keruussa. Tähän saakka edellä mainittujen organisaatioiden ilmakuvaukset on hankittu vuosittain virastojen kulloinkin tarvitsemilta alueilta.

Kuvausohjelma tukee lisäksi yhteiskunnan toimintojen suunnittelua viestimällä milloin ja missä valtakunnallisia ilmakuvauksia tehdään. Ohjelman ilmakuvat ovat kaikkien käytössä avoimena datana.


Ensimmäinen kuvauskierros vuonna 2016

Kuvausohjelmaan siirrytään vuodesta 2016 lähtien. Siirtymäkaudella 2016–2019 Maanmittauslaitoksen, Maaseutuviraston ja Suomen metsäkeskuksen ydintoimintojen takaamiseksi toteutetaan kuvausohjelman mukaisten alueiden lisäksi myös muut tarvittavat ilmakuvaukset. Siirtymäkaudella huomioidaan muun muassa Suomen metsäkeskuksen valtakunnallisen metsävaratiedon keruun loppuun saattaminen.

Maanmittauslaitos suorittaa kuvauksia omalla Rockwell Turbo Commander 690A -koneella (OH-ACN). Se on varustettu digitaalisella ilmakuvausjärjestelmällä ja laserkeilauslaitteistolla. Maanmittauslaitoksen omistamaa konetta lentää ja huoltaa kilpailutettu ulkopuolinen operaattori.

"Operoimme omalla kalustolla noin kolmasosan kaikesta ilmakuvaustarpeesta. Nyt koneen operointi ja huolto on ostettu Konekorhoselta. Käytämme oman kalustomme lisäksi muita eurooppalaisia toimijoita", kertoo Maanmittauslaitoksen kartastopäällikkö Jurkka Tuokko Lentoposti.fi:lle.

Vuodesta 2020 lähtien ilmakuvaukset voidaan toteuttaa täysin kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisesti. Kuvausohjelmassa vuonna 2016 ilmakuvattavat alueet kuvataan jälleen 2021.

Kansallisen ilmakuvausohjelman suunnittelussa on huomioitu Metsätieto 2020- ja Kansallinen Maastotietokanta -hankkeiden toimintatavoitteet.