VTV julkaisee Finaviaa koskevan laillisuustarkastuksen kesäkuun aikana

Finavia_sign_2Selvitystyö Finavian johdannaissopimusten vastuukysymyksistä on kesken Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV), Finanssivalvonnassa ja poliisissa. VTV antaa oman kantansa asiaan kesäkuun aikana, kun se valmistuu. Ministeri Berner kertoo johdannaisasian jatkokäsittelystä Finavian yhtiökokouksen jälkeen toukokuun lopussa.

Finaviaa koskeva tarkastus on VTV:n mukaan sujunut hyvässä yhteistyössä ministeriön ja Finavian kanssa. Tarkastuksessa VTV arvioi Finavian toimien riittävyyttä ja valtio-omistajan omistajaohjausta Finavian johdannaisten käyttöön liittyvissä epäselvyyksissä. 

Ennen kertomuksen valmistumista liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Finavialla on mahdollisuus antaa omat lausuntonsa VTV:lle normaalin menettelyn mukaisesti.

Tarkastusvirasto ei ole toimittanut salassa pidettävää kertomusluonnosta muille kuin tarkastuskohteille lausuntojen antamista varten. Tarkastusviraston ylijohtaja Marko Männikkö ja johtava lainsäädäntöasiantuntija Matti Vedenkannas olivat eduskunnan tarkastusvaliokunnan kuultavana 17. toukokuuta 2016, jolloin asiasta on annettu lyhyt asiantuntijalausunto. Tarkastusvirasto ei kommentoi tarkastuskertomuksen sisältöä asian ollessa kesken.

Tarkastuksessa selvitetään niiden korjaavien toimenpiteiden riittävyyttä ja asianmukaisuutta, joihin VTV:n vuonna 2013 annetun tuloksellisuustarkastuksen perusteella on ryhdytty. Johdannaisten käyttö Finaviassa todettiin vuoden 2013 tarkastuksessa osin epätarkoituksenmukaiseksi ja ohjeiden vastaiseksi.

Tarkastuksen jälkiseuranta käynnistettiin keväällä 2015. Nyt kesäkuussa julkaistavan laillisuustarkastuksen tarkastusvirasto päätti käynnistää loppuvuonna 2015.

Spekulatiiviset johdannaiskaupat valtion riskillä muodostavat siinä määrin merkittävän riskin valtion talouden hoidolle, että VTV haluaa varmistua korjaavien toimenpiteiden riittävyydestä ja johdon huolellisuusvelvollisuuden asianmukaisesta selvittämisestä Finaviassa.

PK_Anne_BernerFinanssivalvonnan ja poliisin tutkinnan on käynnistänyt yhtiö itse koskien pankin ja yhtiön entisen johdon vastuita johdannaissopimusten tekemisessä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoo johdannaisasian jatkokäsittelystä ensi tiistaina 31. toukokuuta pidettävän yhtiökokouksen jälkeen.

Lue myös:

Finavia ei nosta kannetta entistä toimitusjohtajaa ja hallitustaan vastaan