Finavian omistajaohjaus huhtikuussa valtioneuvoston kansliaan - Ilmailuopisto jo vuoden alusta

Finavia_sign_2Finavia Oyj:n omistajaohjaus siirtyy 1. huhtikuuta 2017 liikenne- ja viestintäministeriöstä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vastuulle. Myös Lentäjiä kouluttava Suomen Ilmailuopisto siirtyi valtioneuvoston kanslian alle vuodenvaihteessa.

Siirron taustalla on valtioneuvoston toukokuussa 2016 tekemä periaatepäätös omistajapolitiikasta. Hallitus linjasi talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 12. toukokuuta valtion omistajaohjauspolitiikkaa.

Finavia Oyj ja Suomen Ilmailuopisto siirrettiin valtioneuvoston kanslian toimialaan 1.1.2017 alkaen valtioneuvoston asetuksella 1520/2016. Finavia Oyj:n omistajaohjaus siirtyy kuitenkin myöhemmin keväällä liikenne- ja viestintäministeriöstä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 12. tammikuuta 2017.

Muutos koskee valtioneuvoston asetuksen 2 pykälää. Asetusta (393/2007) muutetaan siten, että valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluviin yhtiöihin lisätään Finavia Oyj. Asetus tulee voimaan 1.4.2017.

Lue myös: