Airbus A350 XWB:n tehoreverssijärjestelmää korjataan lähes kaikista koneyksilöistä

A359_TrentXWB_moottoriEuroopan lentoturvallisuusviranomainen EASA antoi AD:n (Airworthiness Directive) eli lentokelposuusmääräyksen koskien Airbus A350-900 -koneiden tehoreverssijärjestelmiä. Muutokset kohdistuvat Airbusin alihankkijan UTC Aerospace Systemsin (Goodrich Aerostructures Group) toimittamiin reverssiluukkujen lukitusjärjestelmiin. Määräys tarkoittaa muutostöitä lähes kaikkiin jo toimitettuihin koneyksilöihin.

Reversseillä tarkoitetaan moottorijarrutusta lennon päätteeksi. Laskukiidon aikana moottoreiden työntövoimaa suunnataan avautuvien luukkujen kautta eteenpäin, jolloin koneen vauhti hidastuu ja pyöräjarruihin tuleva kuormitus pienenee (kuvassa alla).

Lentokelpoisuusmääräyksen taustalla on yhdessä koneessa havaitut toistuvat virheilmoitukset moottorin tehoreverssiluukkujen lukituksessa. Tarkemmissa tutkimuksissa paljastui, että lukitustanko oli hiilikuitupölyn peittämä.

a350_vantaaSen todettiin voivan aiheuttaa ongelmia lukituksen pitävyydessä. Airbus ei kohdannut nyt kerrottuja ongelmia vielä A350-900 -koneen koelento-ohjelman aikana.

Airbus A350-900 XWB -koneiden moottoreiden sähköisessä reverssijärjestelmässä on kolme lukitustankoa, joista lentokelpoisuusmääräys koskee kahta. Kolmas lukitustanko on erilainen, kuin nyt vaihdettavat kaksi muuta. Varsinaista vaaraa reverssiluukkujen avautumiselle ei siis ole eikä se ole vaikuttanut lentoturvallisuuteen.

Airbus on tiedottanut löydöksestä operaattoreita jo ennen EASA:n julkaisemaa AD:ta. Lentokoneen tuore minimivarusteluettelo estää koneen lähettämisen lennolle mikäli reverssijärjestelmän lukitus antaisi virheilmoituksen.

Airbusin alihankkija UTC Aerospace Systems  on jo tehnyt muutoksia havaittuihin ongelmakohtiin ja parannellut osat ovat olleet asennuksessa kokoonpanolinjalla jo vuoden 2015 lopusta lähtien. Myös korjaustoimet jo toimitettujen koneiden osalta on aloitettu.

Lentokelposuusmääräyksen mukaan muutokset tulee tehdä koneyksilöihin viimeistään ennen, kuin koneella on lennetty 750 lentoa tai maksimissaan 50 lentoa AD:n julkistamispäivän jälkeen. Näistä myöhemmin rajoittava aikaraja on määräävä.

Airbusin mukaan muutostarve koskee kolmea operaattoria ja kaikkiaan 14 koneyksilöä. Maailmalla lentää nykyisin jo kaikkiaan 19 Airbus A350-900 -konetta.

Ensimmäiset koneita vastaanottaneet operaattorit olivat Qatar Airways, Vietnam Airlines ja Finnair. Eurooppalaisvalmistajan mukaan muutokset tehdään koneisiin viimeistään ennen annetun takarajan täyttymistä eli vuoden 2016 loppuun mennessä.

Euroopan lentoturvallisuusviranomainen seuraa lentokoneiden lentokelpoisuutta jatkuvasti ja nyt annettu lentokelpoisuusmääräys on Airbusin koneuutuuden kolmas. Viranomaismääräyksellä varmistetaan, että kaikki muutokset tehdään annettujen ohjeiden ja aikarajojen mukaisesti.

Muut A350-900 -konesarjaa koskevat AD:t käsittelevät sisempien siivekkeiden ohjausta ja RR Trent XWB -moottorin matalapaineahdinta.