Airbus kehittää ZEROe-hankkeessa erillismoottori-ratkaisua - energianlähteenä vetypolttokenno

ZeroE-6podAirbusin ZEROe-hanke, jonka päämäärä on kehittää ns. nollapäästöisiä eli kokonaan päästöttömiä lentokoneita on edennyt uuden konseptikoneen äärelle. Nyt suunnitelmissa on kehittää kuusimoottorinen potkurikone, jossa on erillismoottorit. Niissä on integroitu mm. moottori ja vetypolttoaineen säilytys.

Airbus innovoi uutta kuusimoottorista lentokonetta, jonka voimanlähteinä olisi erillisiä kahdeksanlapaisia potkurimoottoreita. Ne rakentuisivat komposiittipotkurista, sähkömoottorista, polttokennoista, sähköjärjestelmistä, nestemäisen vedyn säiliöstä, jäähdytysjärjestelmästä ja apulaitteistoista.

Airbusin ns. erillinen työntövoimajärjestelmä perustuu vetypolttokennoteknologiaan. Sähkövirtaa tuotetaan polttokennossa vedyn ja ilman avulla. Sähköjärjestelmä muuntaa virran sähkömoottoria pyörittäväksi tehoksi, joka liikuttaa potkureita.

Erityistä ratkaisuissa olisi myös sen moottorisäiliön nopea irrotettavuus ja uudelleen kiinnitys huoltojen sekä nopean tankkausratkaisun mahdollistamiseksi. Airbusin mukaan moottoripaketti voitaisiin vaihtaa ennätysajassa.

Uuden moottoripaketin kahdeksanlapaiset potkurit valmistetaan komposiitista ja ne muotoillaan antamaan lisätyöntövoimaa lentoonlähtöihin ja alkunousuvaiheisiin. Ratkaisun odotetaan kasvattavan suorituskykyä.

Airbus-eZero_kolmikkoLentokonevalmistaja selvittää tutkimuksissaan parhaillaan onko erillissäiliöön sijoitettu ratkaisu skaalattavissa suuren matkustajakoneen käyttöön.

Airbus hakee moottoripaketilleen patenttia joulukuussa 2020. Lisää patenttihakemuksia se aikoo jättää lähikuukausina. Eurooppalaisvalmistaja on kehittänyt ZEROe-hankettaan ainakin vuodesta 2018 lähtien. Ensimmäiset konseptikoneet julkistettiin syyskuussa 2020.

Lue myös: