ELY-keskus asetti koko Malmin lentokenttäalueelle vaarantamiskiellon

Malmin-lentoasema-ilmasta_3Elinkeino- Liikenne- ja ympäristökeskus on asettanut Malmin lentoaseman rakennuskannan ja lentokenttäalueen väliaikaiseen vaarantamiskieltoon. Helsingin kaupunki oli aikeissa purkaa yhden lentoasema-alueella olevan rakennuksen. Asiasta kertoi Malmin lentoaseman ystävät ry.

Helsingin kaupungin rakennuslautakunta myönsi 2. toukokuuta 2017 purkamisluvan 38-0970-17-P, joka koskee Malmin lentoasemalla sijaitsevaa 1940-luvulla rakennettua asuinrakennusta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Malmin lentokentän alueelle ollaan laatimassa uutta asemakaavaa, jossa kyseiselle alueelle tulee merkittävää uutta maankäyttöä.

Malmi_ELY_2017_1Kaupunginmuseo piti rakennuslautakunnalle antamassaan lausunossa valitettavana, että Malmin lentokenttäalueeseen kuuluvia rakennuksia ryhdytään purkamaan ennen varsinaisen asemakaavoituksen käynnistymistä kyseisillä alueilla ja ilman, että alueeseen kuuluvaa rakennuskantaa on arvotettuyhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon
kesken.

Kaupunginmuseo katsoo lausunnossaan, että myös lentoaseman yhteyteen 1940-luvulla rakennetun laajan parakkikylän viimeisiä säilyneitä parakkirakennuksia tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää muistumana alueen tästä rakennusvaiheestamuuttuvassa ja tiivistyvässä rakenteessa

Rakennuslautakunnan päätösote oli lähetetty tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupunginmuseolle. Purkukohteena olevan rakennuksen alueella ja koko lentokenttäalueella on vireillä rakennusperintölain mukainen suojeluprosessi, minkä vuoksi ELY-keskus antoi Malmin lentokentälle vaarantamiskiellon.

ELY-keskus on toimittanut päätöksen 8. toukokuuta 2017 tiedoksi suojeluesityksen tekijälle (Malmin lentoaseman ystävät ry), Helsingin kaupungille, Ympäristöministeriölle, Maanmittauslaitokselle, Museovirastolle ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle.