Finavia harkitsee valittamista hallinto-oikeuden päätöksestä

airport_overvie_3Vaasan hallinto-oikeuden annettua päätöksensä Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupaa koskevassa asiassa Finavia pitää hyvänä, että pitkään vireillä ollut prosessi etenee. Päätös ei yhtiön arvion mukaan vaikuta edellytyksiin jatkaa lentoaseman kehittämistä ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Finavia kuitenkin harkitsee valittamista päätöksestä.

”Hallinto-oikeuden päätöksessä kiristetään Finavialle määriteltyjä selvitys- ja raportointivelvoitteita liittyen lentoliikenteeseen ja sen ympäristövaikutuksiin. Päätös tukee Finavian tavoitetta toimia vastuullisena yrityksenä läpinäkyvällä tavalla ja raportoida toiminnan kaikista vaikutuksista yhteiskunnalle", toteaa kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen Finavia Oyj:stä.

"Muilta osin hallinto-oikeuden päätös on pääosin linjassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2011 antaman ympäristölupapäätöksen kanssa, joten lentoaseman hallitun kehittämisen edellytykset säilyvät.”

Finavia on toimeenpannut Etelä-Suomen aluehallintoviraston elokuussa 2011 myöntämän ympäristöluvan määräyksiä määrätietoisesti, vaikka lupa ei toistaiseksi ole ollut lainvoimainen. Finavia noudattaa myös Vaasan hallinto-oikeuden lupaan tekemiä täsmennyksiä, mikäli mahdollista.

Finavia käynnistää tämän seurauksena myös suunnittelun siitä, miten lentokoneiden aiheuttaman melun mahdollisia vaikutuksia ihmisille voitaisiin kartoittaa nykyistä kattavammin.

Finavia harkitsee kuitenkin valittamista Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, sillä Finavian vaatimukset ympäristöluvan määräajan pidentämisestä vuodesta 2017 vuoteen 2025 on hylätty.

Yhtiö ei pidä yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisena sitä, että lentoaseman uusi ympäristölupaprosessi on käynnistettävä viipymättä sen jälkeen, kun nyt käsittelyssä oleva lupa on saanut lainvoiman korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Finavia pyrkii aktiivisilla toimilla yhdessä lentoyhtiöiden kanssa ehkäisemään lentokoneiden aiheuttamaa melua. Tämän seurauksena lentokoneiden melun leviäminen asuinalueille pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla on vähentynyt.

Helsinki-Vantaan ympäristössä lentomelun piirissä asuu nykyisin lähes 90 prosenttia vähemmän asukkaita kuin 20 vuotta sitten, vaikka lentoliikenteen matkustajamäärät ovat voimakkaasti kasvaneet.

Melunhallintaa edistetään muun muassa kiitoteiden käyttötavoilla ja lentoreittien suunnittelulla. Myös lentokoneiden jatkuvan liu´un lähestymiset (noin 60 prosenttia kaikista lähestymisistä Helsinki-Vantaalla) alentavat melutasoa lentokoneiden laskeutumisvaiheessa.

Lentokoneiden jäänpoisto- ja jäänestotoiminnasta aiheutuvaa vesistökuormitusta on vähennetty mm. rakentamalla keskitettyjä alueita, joille maahuolintayritykset ohjataan talviaikana suorittamaan koneiden käsittelyt. Tarkoitusta varten rakennetuilta alueilta jäänpoistoaineet voidaan tehokkaasti kerätä talteen.

Uusimman alueen laajennus valmistuu kokonaisuudessaan ensi vuonna ja on noin 15 miljoonan euron investointi. Samalla myös vuonna 2008 käyttöön otetun ensimmäisen alueen kapasiteettia suunnitellaan nostettavan.

 

Lue myös: